Úspěchy českého předsednictví v oblasti audiovize

Tématy souvisejícími s oblastí audiovize se nejen během českého předsednictví zabývala Rada pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport. ČR se podařilo dosáhnout v této oblasti významných úspěchů.

V červenci 2022 uspořádalo české předsednictví odbornou konferenci na téma výzev (a limitů) v oblasti mediální a autorskoprávní regulace a samoregulace. Konference, která proběhla v budovách Národního muzea, a kterou spolu s ministrem Baxou zahájila eurokomisařka Věra Jourová, se setkala s velkým ohlasem a kladným přijetím ze strany odborníků napříč členskými státy EU.

Evropský akt o svobodě sdělovacích prostředků

Hlavní pozornost v oblasti audiovize byla od začátku českého předsednictví upřena na očekávaný návrh nařízení Evropské komise s názvem Evropský akt o svobodě sdělovacích prostředků. Evropská komise jej představila v polovině září 2022, a na české předsednictví tak připadlo zahájení jeho projednávání a snaha o dosažení maximálního možného pokroku.

Navrhované nařízení stanovuje mimo jiné ochranu proti politickému vměšování do redakčních rozhodnutí a proti sledování. Klade důraz na nezávislost a stabilní financování veřejnoprávních sdělovacích prostředků, jakož i na transparentnost vlastnictví sdělovacích prostředků a přidělování státní reklamy. Stanoví rovněž opatření na ochranu nezávislosti redaktorů a ve prospěch zveřejňování střetů zájmů. V neposlední řadě se akt zabývá otázkou koncentrace vlastnictví sdělovacích prostředků a zřizuje Evropský sbor pro mediální služby, který bude složen ze zástupců vnitrostátních regulačních orgánů, jenž nahrazuje skupinu evropských regulačních orgánů pro audiovizuální mediální služby (ERGA).

Diskuze o funkčnosti stávajícího regulačního rámce

Uvedená iniciativa vhodně doplnila prioritu českého předsednictví, a to efektivní implementaci stávajícího harmonizačního rámce pro oblast audiovizuálních mediálních služeb. Česká republika tak v době předsednictví využila příležitosti zahájit diskuzi ohledně funkčnosti stávajícího regulačního rámce a jeho souladu s nově předloženým návrhem Evropské komise.

Zvláštní pozornost věnovalo české předsednictví tématu efektivní spolupráce regulačních orgánů členských států EU, a to i prostřednictvím speciální diskuze na výše zmíněné odborné konferenci.

Do konce českého předsednictví se podařilo dokončit první čtení hlavních ustanovení návrhu nařízení. Hlavní výstupy z těchto jednání byly vtěleny do zprávy o pokroku, kterou prezentoval ministr Baxa na jednání Rady EU ve složení ministrů kultury 29. listopadu 2022.

V reakci na předloženou zprávu členské státy ocenily dosavadní práci předsednictví, a vyjádřily obecnou podporu cílům návrhu, tedy svobodným a pluralitním médiím, která jsou základem demokracie a nástrojem, jak čelit dezinformacím. Další vyjednávání o návrhu nařízení tak budou pokračovat za švédského předsednictví Radě EU.

Více informacích o úspěších českého předsednictví najdete na jeho oficiálních webových stránkách.

Zdroj: EU2022.CZ, Evropská komise, Unsplash

Sdílet tento příspěvek