Úspěchy českého předsednictví v oblasti kultury

Hlavní prioritou českého předsednictví v oblasti kultury bylo přijetí nového evropského pracovního plánu pro kulturu na léta 2023–2026. Tento dokument byl úspěšně projednán na zasedání ministrů kultury v Bruselu 29. listopadu 2022. Na jednání se ministři také shodli na pokračování pomoci Ukrajině. Nejen za účelem ochrany ukrajinského kulturního dědictví, ale také v souvislosti s opakovanými ruskými útoky na ukrajinskou kritickou infrastrukturu.

Evropský pracovní plán pro kulturu na léta 2023-2026 vznikal za moderace České republiky jako předsedajícího státu na základě intenzivních diskuzí s ostatními členskými státy a Komisí ve Výboru pro kulturní otázky, který je pracovním orgánem Rady. Výsledný plán na další čtyřleté období klade velký důraz na roli kultury jako integrálního prvku udržitelného rozvoje a pozitivní společenské transformace a vyzývá Evropskou komisi, aby navrhla strategický rámec pro posílení kulturního rozměru v ostatních politických oblastech.

Dokument navazuje na předchozí pracovní plány a odráží priority všech členských států EU, přičemž pojmenovává čtyři oblasti: zacílení na lidi v kultuře, kulturu pro lidi, pro planetu a pro partnerství. Zvláštní pozornost věnuje například roli knihoven ve společnosti nebo kulturnímu rozměru videoher, ale také novým výzvám, mezi něž patří energetická krize nebo podpora ukrajinských umělců a ochrana ukrajinského kulturního dědictví. Usnesení Rady o pracovním plánu EU pro kulturu (2023–2026) schválili evropští ministři kultury na svém zasedání, jemuž předsedal český ministr kultury Martin Baxa, dne 29. listopadu 2022.

„Jsem rád, že jsme úspěšně naplnili hlavní prioritu českého předsednictví v oblasti kultury – pracovní plán EU pro kulturu na léta 2023–2026. A chci poděkovat a ocenit aktivní přístup všech členských států a Evropské komise při jeho tvorbě. Důležitým momentem je posílení odolnosti kulturního a kreativního sektoru, který během pandemie covid-19 prokázal velkou životaschopnost. Plán také podporuje naše dlouhodobé úsilí o to, aby problematika kultury dosáhla odpovídajícího postavení v evropských politikách, a vytváří pro to odpovídající nástroje. Zároveň je výzvou pro členské státy a Evropskou komisi, aby plně využily potenciál kulturních politik k podpoře tvořivosti a inovace ve společnosti,“ říká ministr kultury Martin Baxa.

Pomoci Ukrajině věnovalo na listopadové Radě pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport české předsednictví veřejně přenášenou politickou debatu. Osobně se zúčastnil i ukrajinský ministr kultury a informační politiky Oleksandr Tkačenko. Měl tak příležitost přímo oslovit své evropské kolegy a poděkovat za již podniknuté kroky ze strany jednotlivých členských států a Komise, a také upozornit na nejpalčivější potřeby ukrajinského kulturního a kreativního sektoru. Vytrvalá pomoc Ukrajině je potřebná nejen za účelem ochrany ukrajinského kulturního dědictví před cíleným rabováním a devastací, ale také v souvislosti s opakovanými ruskými útoky na kritickou ukrajinskou infrastrukturu a očekávanými mrazy.

Za dobu půl roku trvajícího českého předsednictví se konalo mnoho kulturních akcí, a také tři úspěšné mezinárodní konference všechny s velmi pozitivními ohlasy odborné veřejnosti. První v pořadí proběhla již v červenci a byla věnována tématu audiovize, dvě podzimní pak tématu ochrany kulturního dědictví. Za podpory Komise a Ministerstva kultury ČR se ve dnech 25.–27. září 2022 konal za přítomnosti eurokomisařky pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež Mariji Gabrielové, ministra Baxy a světových špiček v oboru Summit o evropském kulturním dědictví 2022, který v Praze uspořádala Europa Nostra. Na summitu tradičně udílenou cenu evropského dědictví získala za rok 2022 iniciativa „Světový den vyšívanky“, která pomáhá zachovat ikonickou ukrajinskou vyšívanou košili jako důležitý prvek ukrajinského kulturního dědictví.

Ve dnech 9.–11. listopadu 2022 navázala na téma další úspěšná předsednická konference s názvem „Výzvy současné evropské památkové péče“, kterou uspořádal Národní památkový ústav a zahájil ministr Baxa. V průběhu dvou dnů představili odborníci v oboru památkové péče a zástupci Komise a profesních organizací ze třinácti evropských zemí své pohledy na evropské kulturní dědictví a jeho ochranu.

Více informacích o úspěších českého předsednictví najdete na jeho oficiálních webových stránkách.

Zdroj: EU2022.cz, MK

Sdílet tento příspěvek