Jak na stáž v Evropské komisi?

Eurocentrum Praha ve spolupráci s EU Careers Charles University uspořádali v pondělí online přednášku na téma „Jak na stáž v Evropské komisi?”. Tomáš Novotný, EU Careers Student Ambassador na Univerzitě Karlově, Diana Anna Lakomá, bývalá stážistka v Evropské komisi, a Adam Rosenheim, budoucí stážista v Evropské komisi, ze svých zkušeností odpověděli například na to, proč a jak se na stáž přihlásit a co samotná stáž obnáší.

Díky tzv. Blue Book stáži, jak se stáž v Evropské komisi jinak nazývá, mohou stážisté získat hlubší vhled do činnosti evropských institucí. Blue Book stáž je vypisována dvakrát ročně a trvá pět měsíců. Jde o placenou stáž honorovanou ve výši 1300 eur měsíčně. Počet stážistů z každé členské země se odvíjí od přiděleného koeficientu. Například Česká republika od října 2022 vysílá až 92 stážistů ročně. Kandidáti si v přihlášce mohou zvolit, pro jaké generální ředitelství, agenturu anebo službu Evropské komise by chtěli pracovat.

Podmínky výběrového řízení

Na Blue Book stáž musí uchazeči splnit následující podmínky:

  1. Dosažení odpovídajícího stupně vzdělání ekvivalentu EQF 6, který zahrnuje v ČR bakalářský diplom či vyšší odborné vzdělání včetně konzervatoří,
  2. Mít dobrou úroveň cizích jazyků podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky
  • Pro administrativní stáže znalost minimálně dvou jazyků EU, z nichž jeden musí být angličtina, francouzština nebo němčina na minimální úrovni C1 a druhý na úrovni B2,
  • Pro překladatelské stáže je vyžadována schopnost překladu hlavního jazyka (většinou se jedná o mateřský jazyk) do dalších dvou úředních jazyků EU, z nichž jeden musí být AJ, FJ nebo NJ na minimální úrovni C1 a druhý na úrovni B2.
  • Úroveň znalosti jazyka je nutné doložit mezinárodně uznávaným certifikátem.

3. Uchazeč nesmí být absolventem stáže v jakékoliv z evropských institucí, výboru, či agentury, u poslanců Evropského parlamentu, nebo generálních advokátů Soudního dvora Evropské unie, jež trvala déle než 6 týdnů.

Samotné výběrové řízení má tři kola. Kandidát nejprve vyplní elektronickou přihlášku, jejíž termíny podání jsou vždy 31. ledna a 31. srpna. Elektronická přihláška se podává přes portál, kde může uchazeč formulář vyplňovat i po dobu několika dnů, jelikož se průběžně ukládá. Úspěšní kandidáti si posléze ve druhém kole mohou dle preferencí vybrat tři pozice, ke kterým je nutné dodatečně napsat motivační dopisy. Posledním krokem ke stáži v Evropské komisi je pak absolvování pohovoru, který probíhá zpravidla online bez zapnuté kamery, často i formou telefonátu.

Pro více informací o stážích navštivte tyto webové stránky:

1.     Obecné informace o stážích Blue Book: https://traineeships.ec.europa.eu/about

2.     Kdo se může přihlásit na stáž: https://traineeships.ec.europa.eu/how-to-apply

3.     Co to je EQF: http://archiv-nuv.npi.cz/eqf/co-je-eqf.html

Jak hodnotí stážisté život v Bruselu a práci v Evropské komisi? Proč by tuhle zkušenost doporučili i ostatním? Podívejte se na záznam živého vysílání na Facebooku Eurocentra Praha, kde najdete odpovědi i na řadu dalších dotazů.

Máte další dotazy? Můžete kontaktovat pracovníky Eurocentra Praha na mailové adrese eurocentrum.praha@euroskop.cz.

Foto: Evropská komise

Sdílet tento příspěvek