V Praze proběhla první výroční konference k Národnímu plánu obnovy

V úterý 24. ledna 2023 proběhla v Lichtenštejnském paláci v Praze první výroční konference k Národnímu plánu obnovy, kterou uspořádalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Evropskou komisí. Konference se zaměřila na zhodnocení implementace a celkové pomoci Nástroje pro oživení a odolnost v České republice.

Na konferenci promluvil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela, ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek a vedoucí pracovní skupiny Evropské komise pro obnovu a odolnost, generální ředitelka Céline Gauer. Kromě zástupců ústředních orgánů státní správy a Evropské komise se konference zúčastnili také představitelé akademické sféry, profesních svazů a nevládních organizací. Diskuse byla zaměřena na dopady a výzvy realizace Národního plánu obnovy pro Českou republiku.

„Česko se dále posouvá v implementaci Národního plánu obnovy. Poté, co jsme v uplynulých letech realizovali první reformy a investice, cílíme v letošním roce na zrychlení realizace projektů a na nutné změny, které musíme v Národním plánu obnovy provést,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Diskutující se věnovali dopadům a výzvám realizace Národního plánu obnovy pro Českou republiku. Nedílnou součástí byla debata o energetické problematice, a také o návrzích na nové reformy a investice v rámci iniciativy REPowerEU. Právě tato iniciativa má urychlit snížení závislosti na ruském plynu.

„Česká republika dlouhodobě potřebuje reformy a Národní plán obnovy nám je pomůže zrealizovat. Proto je důležité soustředit se na reformní část, a nikoliv pouze na investiční, abychom českou ekonomiku posunuli dál. Tato vize by měla být hlavní myšlenkou Národního plánu obnovy,“ uvedl vrchní ředitel sekce fondů EU Marian Piecha, který se konference také zúčastnil.

Záznam z konference v češtině je dostupný na Youtube.

Více informací k Národnímu plánu obnovy najdete na https://www.planobnovycr.cz/.

Zdroj: MPO, Zastoupení Evropské komise v ČR

Sdílet tento příspěvek