Doporučení Národního konventu o EU: Formáty regionální spolupráce z pohledu ČR

Národní konvent o Evropské unii vydal ve středu 1. února 2023 doporučení vzniklá na základě kulatého stolu z 20. ledna, jehož tématem byly formáty regionální spolupráce z pohledu ČR. Diskuze proběhla v Lichtenštejnském paláci a online skrze Webex Teams. Setkání se zúčastnili zástupci státní správy, akademické, sociální a hospodářské sféry, společně s reprezentanty evropských institucí, neziskového sektoru a dalšími účastníky. Odborným garantem kulatého stolu byl Institut pro evropskou politiku EUROPEUM.

Předkladatelé stanovisek i diskutující se shodovali na nutnosti dlouhodobé strategie, v jejímž rámci by byly koordinovány cíle a témata, které Česká republika chce ve vztahu k regionální spolupráci prosazovat. Během setkání se řečníci zabývali především problematikou jednotlivých formátů regionální spolupráce a jejich významu z hlediska zájmů České republiky včetně možnosti využití zkušeností v rámci evropské územní spolupráce, v níž velkou roli hrají regiony a města. Pozornost byla věnována nejenom neexistenci dlouhodobé strategie ČR v této oblasti, ale také otázce přidané hodnoty jednotlivých formátů regionální spolupráce pro ČR a jejich prioritizaci.

„Z historie a geografické polohy ČR jednoznačně plyne, že naše země může prosperovat pouze tehdy, pokud bude mít přátelské vztahy se sousedními zeměmi. Proto je v našem zájmu spoluvytvářet společné platformy, v rámci nichž se mohou setkávat a diskutovat politici, podnikatelé nebo občanská společnost. Regionální uskupení mohou navíc ČR jako středně velké zemi pomoci posílit svůj hlas na mezinárodních fórech,“ uvedl Štěpán Černý, vrchní ředitel Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR.

Z prezentovaných stanovisek a následné diskuze vyplynula tato doporučení:

  1. Česká republika by si měla stanovit, jaká témata a cíle by měla v rámci formátů regionální spolupráce v souladu se zájmy prosazovat. Za tímto účelem by měla hledat průniky regionální spolupráce na různých úrovních, od lokální po národní.
  2. Česká republika by se měla zasadit o aktivní přístup domácích politických aktérů z různých úrovní k zapojení ČR do formátů regionální spolupráce. Na základě široké debaty napříč politickým spektrem by mělo dojít k dosažení dlouhodobé shody na tom, jaké platformy jsou pro ČR z hlediska prosazování zájmů prioritní.
  3. Česká republika by s ohledem na nadcházející předsednictví ve Visegrádské skupině měla vyhodnotit přínos této spolupráce z hlediska politického, mezilidského a hodnotového a svůj přístup pravidelně vyhodnocovat.
  4. Česká republika by měla zaujmout jasný postoj k iniciativě Trojmoří, jejíž význam v souvislosti s aktuálním vývojem roste, zejména pokud jde o spolupráci při budování infrastruktury.

Více informací o činnosti Národního konventu o EU naleznete na webu www.narodnikonvent.cz, popřípadě na účtech a sítích Twitter (@KonventEU), Facebook (Národní konvent o EU) nebo Instagram (@Narodnikonvent). Doporučení budou představena vládě České republiky a dalším tvůrcům české evropské politiky.

Autorka: Kristýna Bartáková, Národní konvent o EU

Sdílet tento příspěvek