Nabídka stáže v Agentuře EU pro základní práva (FRA)

Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA), která poskytuje nezávislé poradenství tvůrcům politik, aby pomohla zajistit plné dodržování základních práv v celé EU pro všechny, vypsala nabídku na půlroční stáž.

Informace o náplni práce, požadavcích na uchazeče, kritériích výběru a způsobu přihlašování naleznete v přiloženém oznámení o výběrovém řízení.

Místo výkonu pracovní pozice: Vídeň

Uzávěrka pro přihlašování: 8. února 2023, 13:00 středoevropského času.

Přihlašování:  Zájemci se přihlásí přes FRA e-recruitement online system na tomto odkaze, kde naleznou i další požadavky.

Referenční číslo pracovní pozice: TRAI-2022

Sdílet tento příspěvek