V Bruselu proběhlo miniplenární zasedání Evropského parlamentu

Ve dnech 1. a 2. února se v Bruselu konalo miniplenární zasedání Evropského parlamentu. Europoslanci se během něj věnovali šesti hlavním tématům, a to přípravě mimořádného zasedání Evropské rady ve dnech 9. a 10. února, transparentnosti a cílení politické reklamy, opatření proti praní peněz a financování terorismu ve vysoce rizikových třetích zemích, situaci v Afghánistánu, přípravě summitu EU-Ukrajina a návrhu na zlepšení pracovních podmínek při práci prostřednictvím platforem.

Ve středu 1. února si europoslanci na počátku zasedání vyslechli prohlášení Rady a Evropské komise k přípravě zvláštního zasedání Evropské rady ve dnech 9. a 10. února, které bylo zaměřené zejména na otázku azylu a migrace a potřebu vypracovat udržitelná řešení v této oblasti. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová europoslancům zdůraznila, že migrace je evropskou výzvou, která vyžaduje evropskou reakci. V následné rozpravě si poslanci přáli vidět po letech diskusí mezi členskými státy konkrétní výsledky v oblasti migrační a azylové politiky. To zejména v souvislosti s rostoucím počtem nelegálních příchodů osob, z nichž většina nemá nárok na pobyt v EU.

Někteří europoslanci navrhovali vyřizování žádostí o azyl na území třetích zemí jako způsob, jak se dostat k nejzranitelnějším osobám. Hovořili také o zlepšení spolupráce se třetími zeměmi a o řešení základních příčin migrace. Někteří řečníci se domnívali, že pátrací a záchranné operace na moři prováděné nevládními organizacemi by měly podléhat společnému kodexu chování. Jiní trvali na tom, že má-li být migrační politika EU důvěryhodná, musí respektovat lidská práva a kombinovat odpovědnost a solidaritu vůči uprchlíkům.

Následujícím bodem zasedání byla rozprava o návrhu o transparentnosti a cílení politické reklamy.  Poté si europoslanci vyslechli prohlášení Rady a Evropské komise zaměřené na potřebu revize seznamu EU týkajícího se vysoce rizikových třetích zemí, pokud jde o opatření proti praní peněz a financování terorismu.

Ve večerní rozpravě s Evropskou komisí se europoslanci zabývali situací v Afghánistánu, zejména životními podmínkami žen, které jsou zbaveny svých základních lidských práv a vystaveny neustálé hrozbě násilí.

V průběhu druhého dne zasedání si europoslanci nejprve vyslechli prohlášení Rady a Evropské komise k přípravě summitu EU-Ukrajina, který se uskuteční v pátek 3. února v Kyjevě. S Evropskou komisí a švédským předsednictvím následně jednali o tom, jak může EU dále podpořit Ukrajinu v boji proti ruské invazi.

Europoslanci hlasovali o návrhu o transparentnosti a cílení politické reklamy a podpořili četné změny navržených pravidel politické reklamy, cílící na to, aby byly volby a referenda transparentnější a odolnější proti zásahům. Parlament vyjádřil podporu vyjednávací pozici navržené Výborem pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů.

Podle změn návrhu Evropské komise, které europoslanci provedli, mohou poskytovatelé reklamy využívat pouze osobní údaje výslovně poskytnuté pro účely politické reklamy online. Tzv. mikrocílení, tedy strategie, která využívá spotřebitelské a demografické údaje k identifikaci zájmů konkrétních osob, tedy nebude možné.

Parlament také schválil rozhodnutí zahájit jednání o nových opatřeních na zlepšení podmínek pracovníků na digitálních platformách. Jednání o novém zákoně mohou začít, jakmile členské státy rozhodnou o svém postoji. Nová pravidla by upravovala, jak správně určovat zaměstnanecký status pracovníků platforem a jak by digitální pracovní platformy měly využívat algoritmy a umělou inteligenci ke sledování a hodnocení pracovníků.

Autorka: Kristina Hubáčková, Euroskop.cz

Zdroj: Evropský parlament

Sdílet tento příspěvek