V Kyjevě proběhl summit EU–Ukrajina

Na 24. summitu mezi Evropskou unií a Ukrajinou se předseda Evropské rady Charles Michel a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová setkali s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Jedná se o první summit EU–Ukrajina od začátku ruské agrese a také od doby, kdy Evropská rada udělila Ukrajině status kandidátské země.

Na pořadu jednání vedoucích představitelů byly tyto body:

  • evropské směřování Ukrajiny a proces přistoupení,
  • reakce EU na útočnou válku Ruska proti Ukrajině,
  • iniciativy Ukrajiny usilující o spravedlivý mír a odpovědnost,
  • spolupráce v otázkách pomoci Ukrajině a její obnovy a v oblasti energetiky a konektivity,
  • globální potravinové zabezpečení.

Na závěr summitu vydali vedoucí představitelé společné prohlášení.

Co se týče procesu přistoupení Ukrajiny, země požádala o členství v EU v únoru 2022 a v červnu téhož roku jí byl udělen status kandidátské země. Jakmile Ukrajina splní podmínky uvedené ve stanovisku Evropské komise k její žádosti o členství v EU, rozhodne Unie o dalších krocích. Komise v roce 2023 v rámci svého pravidelného balíčku týkajícího se rozšíření podá zprávu o plnění podmínek ze strany Ukrajiny. Aniž je dotčeno toto pravidelné podávání komplexních zpráv, očekává se, že Komise na jaře letošního roku poskytne aktualizované informace.

Během summitu lídři důrazně odsoudili ruskou agresi proti Ukrajině a diskutovali o tom, jak dále Ukrajinu podpořit a jak zvýšit kolektivní tlak na Rusko, aby ukončilo válku a stáhlo svá vojska. Zopakovali, že EU bude podporovat Ukrajinu a ukrajinský lid tak dlouho, jak to bude nutné a znovu potvrdili závazek Unie dále prohlubovat vztahy s Ukrajinou založené na společných hodnotách a úzkých a privilegovaných vazbách.

Autorka: Kristina Hubáčková, Euroskop.cz

Zdroj: Evropské komise, Evropská rada

Sdílet tento příspěvek