Úspěchy českého předsednictví v oblasti spravedlnosti

V justiční části Rady pro spravedlnost a vnitřní věci zaznamenalo české předsednictví řadu úspěchů. V jeho průběhu byly přijaty závěry Rady o boji proti beztrestnosti v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině. Rada ministrů pod vedením českého předsednictví také schválila závěry o posílení kapacit Evropské justiční sítě pro boj proti kyberkriminalitě. Jejich cílem je posílit tuto justiční síť, zejména tím, že bude zřízen její stálý sekretariát, který této síti umožní, aby mohla plnit potřeby odborníků působících v oblasti kyberkriminality.

V průběhu českého předsednictví byly přijaty závěry Rady o boji proti beztrestnosti v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině. „Ruská útočná válka proti Ukrajině trvá již více než devět měsíců. Denně dochází k odhalování válečných zločinů spáchaných na Ukrajině. Protože se situace protahuje, měli bychom udělat vše, co je v našich silách, abychom Ukrajině a jejím orgánům pomohli. V této souvislosti poskytly orgány různých členských států forenzní pomoc na podporu vyšetřování válečných zločinů ukrajinskými orgány a prokurátorem Mezinárodního trestního soudu. Vyzval jsem své kolegy, aby v poskytování takové pomoci pokračovali. Pokud možno prostřednictvím Mezinárodního trestního soudu, který odvádí při koordinaci této pomoci vynikající práci,“ řekl k věci ministr spravedlnosti Pavel Blažek.

Českému předsednictví se také podařilo dokončit vyjednávání o třech zásadních předpisech, a to o návrhu směrnice o ochraně životního prostředí prostřednictvím trestního práva, návrhu nařízení o digitalizaci justiční spolupráce a návrhu směrnice související s digitalizací justiční spolupráce. Byly přijaty tzv. obecné přístupy, tedy došlo ke shodě na úrovni Rady a švédské předsednictví již bude zahajovat jednání s Evropským parlamentem.

Největším úspěchem českého předsednictví v oblasti justice je dokončení trialogů u tří předpisů, z nichž jeden je sjednáván již od roku 2018. Konkrétně se jedná o balíček předpisů k elektronickým důkazům, kde bylo na konci listopadu dosaženo politické dohody mezi Radou, Komisí a Evropským parlamentem. Nyní ještě probíhají technická jednání o některých aspektech nařízení a jeho příloh.

„Jsem velice rád, že se nám podařila tato předběžná dohoda dojednat. Zároveň jsem přesvědčený, že se nám tímto konečně podařilo položit základy moderního systému předávání elektronických důkazů. Budeme mít otevřenou cestu k dohodám v této oblasti s našimi partnery, například s USA,“ uvedl Pavel Blažek.

Dalších dohod bylo dosaženo u předpisů o společných vyšetřovacích týmech a tzv. protiteroristickém registru, tedy o výměně informací v oblasti teroristických trestných činů.

Zdroj: CZ PRES, Ministerstvo spravedlnosti, Unsplash

Sdílet tento příspěvek