Akt o datech a evropská digitální identita

Výbor Evropského parlamentu pro průmysl, výzkum a energetiku schválil ve čtvrtek 9. února návrh Aktu o datech (Data Act) a přijal své stanovisko k navrhované aktualizaci evropské digitální identity. Hlasovat se o nich bude dále na plenárním zasedání Evropského parlamentu příští týden během 13. až 16. února.

AKT O DATECH

Návrh nařízení o harmonizovaných pravidlech spravedlivého přístupu k údajům a jejich používání představila Evropská komise v únoru předešlého roku. Akt se zaměřuje primárně na spravedlivý a otevřený přístup uživatelů připojených zařízení k datům jimi generovaným, neboť 80 % průmyslových dat není nikdy využito. Přístup k těmto datům by přispěl k rozvoji nových služeb, zejména v odvětví umělé inteligence, nebo ke snížení cen poprodejních služeb a oprav připojených zařízení. Přístup k datům obecně posílí konkurenceschopnost a inovace podniků.

Současným problémem, který by akt měl vyřešit, je výhradní shromažďování dat výrobci a nespravedlivé smluvní podmínky o sdílení údajů pro malé a střední podniky, jejichž vyjednávací pozice je slabá. Dalším cílem aktu je nastolení pravidel umožňující zákazníkům změnit poskytovatele služeb pro zpracování dat a taktéž zavedení pojistek proti nezákonnému předávání údajů. V neposlední řadě by měl akt zpřístupnit veřejnému sektoru data sektoru soukromého během mimořádných událostí jako jsou záplavy a požáry.

Europoslanci ve Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku přijali opatření chránící malé a střední podniky před nespravedlivými smluvními podmínkami posílením jejich vyjednávací pozice. Dále v přijatém textu definovali způsob přístupu a využívání dat soukromého sektoru ze strany sektoru veřejného při mimořádných událostech. Text také posilňuje ustanovení na ochranu obchodních tajemství. Navrhovaný akt dále usnadní přechod mezi poskytovateli cloudových služeb a jiných služeb zpracování dat a zavede záruky proti nezákonnému mezinárodnímu přenosu dat ze strany poskytovatelů cloudových služeb.

EVROPSKÁ DIGITÁLNÍ IDENTITA

S pandemií COVID-19 se čím dál více poskytování veřejných a soukromých služeb digitalizuje. V současnosti poskytovatelé ověření identity pochází z komerčního prostředí, což vyvolává obavy o důvěru, bezpečnost a soukromí. Nejčastěji se jedná o službu digitální peněženky propojené s platbami a ukládáním dat v mobilních telefonech. Podle Evropské komise tak ale uživatelé ztrácí kontrolu nad svými údaji a tyto digitální peněženky mohou podléhat podvodům a kybernetickým hrozbám.

Výbor projednal a schválil úpravy k aktualizaci návrhu evropské digitální identity, která by umožnila občanům Evropské unie se identifikovat a autorizovat online prostřednictvím evropské peněženky digitální identity. To by občanům umožnilo nakládat se svými daty dle svého uvážení a měli by nad nimi tak plnou kontrolu. Peněženku uživatel může použít např. k prokázání své identity offline či online při přeshraniční autentizaci v EU, potvrzení práva pobytu a práva pracovat nebo studovat v určitém členském státě.

Europoslanci přijali ve výboru pozměňovací návrhy, aby se evropská peněženka digitální identity stala nástrojem i pro čtení a ověřování elektronických dokumentů a nástrojem umožnění vzájemných interakcí. Dále navrhují opatření k posílení soukromí a kybernetické bezpečnosti a opatření k registraci všech transakcí za účelem zajištění odpovědnosti třetích stran. Návrh legislativy obsahuje ustanovení o bezpečném vyžádání, získání, ukládání, kombinování a používání osobních identifikačních údajů a elektronických certifikátů, které lze využít online i offline k přístupu ke zboží a veřejným či soukromým službám.

Autorka: Martina Wranová, Euroskop.cz

Zdroj: Evropská komise

Foto: Unsplash

Sdílet tento příspěvek