Institucionální záležitosti v lednu 2023

Komise chce zajistit úplné a včasné zavádění EU směrnic do národních práv

  • Komise zhodnotila provádění evropského práva a konkrétní přestupky ze strany členských států

Krátce…

Komise chce zajistit úplné a včasné zavádění EU směrnic do národních práv

  • Komise zveřejnila seznam 25 zemí, které neprovedly úplně a včasné zavádění práva EU do jejich národního práva.
  • Směrnice, jejichž lhůta na zavádění v poslední době vypršela, se týkají především zdanění a celní unie, spravedlnosti a veřejného zdraví.
  • Dotčené členské státy mají nyní 2 měsíce na to, aby odpověděly na dopisy formálního oznámení a dokončily jejich zavedení.
  • V případě neprovedení nápravy se Komise může rozhodnout vydat odůvodněné stanovisko.

Komise 27. 1. 2023 zavedla balík rozhodnutí o přestupcích v souvislosti s komunikačním vakuem ze strany členských států týkajících se implementace konkrétních opatření na zavádění směrnic EU do národních práv. Komise proto zaslala dopis o formálním oznámení těm členským státům, které nedokázaly oznámit národní opatření o zavádění směrnice, jejichž lhůta na zavedení vypršela v poslední době. V tomto případě existuje 25 členských států, které dosud neoznámily úplná opatření pro transpozice pro 4 směrnice EU v oblasti zdanění a celní unie, spravedlnosti a veřejného zdraví. Dotčené členské státy mají nyní 2 měsíce na to, aby odpověděly na dopisy formálního oznámení a dokončily jejich zavedení, nebo se Komise může rozhodnout vydat odůvodněné stanovisko. 1. směrnice se zaměřuje na administrativní spolupráci mezi daňovými úřady v souvislosti s používáním digitálních platforem daňovými poplatníky. V březnu 2021 Rada přijala změnu směrnice o správní spolupráci (směrnice č. 514/2021 – DAC7). V rámci DAC7 musí digitální platformy, jako jsou webové stránky a mobilní aplikace, které umožňují daňovým poplatníkům prodávat zboží, nabízet online a offline osobní služby nebo pronajímat nemovitý majetek nebo dopravní prostředky, tyto daňové poplatníky a jejich hospodářské činnosti. Tyto informace mají pomoci daňovým úřadům v členských státech těchto konkrétních daňových poplatníků zabránit daňovým únikům nebo nesprávnému hlášení pomocí digitálních platforem. Následující členské státy neoznámily nebo pouze částečně informovaly národní opatření, která DAC7 překládají a dostávají proto dopis o formálním oznámení: Belgie, Estonsko, Řecko, Španělsko, Chorvatsko, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko a Slovinsko. 2. směrnice se týká ochrany kolektivních zájmů spotřebitelů skrze mechanismus reprezentativních akcí. Směrnice reprezentativních akcí č. 1828/2020 se snaží zajistit, aby mohli všichni spotřebitelé EU maximálně využívat jejich práv podle odborového práva. Směrnice má posilovat kvalifikované subjekty k zahájení reprezentativních opatření jménem spotřebitelů a zavádět silnější sankční pravomoce pro spotřebitelské orgány členských států. Tato reprezentativní opatření mají umožnit kvalifikovanému subjektu, jako je spotřebitelská organizace, hledat odškodnění, jako je náhrada, náhrada nebo opravy, pro skupinu spotřebitelů, kteří byli poškozeni nelegální komerční praxí. Od doby, kdy směrnice vstoupila v platnost v prosinci 2020, měly členské státy 2 roky na to, aby ji přenesly do svého národního práva a informovaly Komisi. Přestože ve většině členských států probíhá práce na přijetí zákonů, velké množství členských států nedokázalo oznámit národní opatření o plném zavedení směrnice ve stanovené lhůtě. Jmenovitě se jedná o tyto státy: Belgie, Bulharsko, Česko, Dánsko, Německo, Estonsko, Irsko, Řecko, Španělsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovensko, Finsko. 3. nekompletně zavedená směrnice upravuje legislativu rostlin v EU, konkrétně podmínky pro zkoumání určitých odrůd zemědělských rostlin a zeleniny. V červnu 2022 směrnice č. 905/2022 změnila podmínky pro vyšetření a charakteristiky, na které se takové zkoumání má vztahovat na určité odrůdy zemědělských rostlin a zeleniny. Kypr a Slovensko nezavedly směrnici do národního práva do stanoveného termínu. Všechny vyjmenované členské státy měly zavést výše zmíněné směrnice do své národní legislativy a informovat Komisi do konce prosince roku 2022. V případě nesplnění povinnosti obdrží nyní tyto dané členské státy dopis o formálním oznámení s výzvou o nápravu.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality