Spotřebitelé v lednu 2023

Google se zavazuje plnit pravidla EU a poskytovat spotřebitelům jasnější a přesnější informace, Komise zveřejnila výsledky kontroly maloobchodních internetových stránek

  • Google spolupracuje s EU v otázce spotřebitelské ochrany
  • Komise odhalila tzv. temné vzorce u maloobchodních internetových stránek

Krátce…

Google se zavazuje plnit pravidla EU a poskytovat spotřebitelům jasnější a přesnější informace

  • V rámci dialogu a spolupráce s EU se Google zavázal plnit pravidla EU.
  • Díky tomuto rozhodnutí by měla společnost Google poskytovat spotřebitelům jasnější a přesnější informace.
  • Plnění těchto závazků má aktivně monitorovat síť pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele a vnitrostátní orgány mají sledovat a prosazovat dodržování předpisů tam, kde obavy přetrvávají. 

Komise a společnost Google se 26. 1. 2023 dohodly na plnění pravidel EU a zavázků týkajících se spotřebitelské ochrany a informací, jež jsou spotřebitelům poskytována. Změny, ke kterým se Google zavázal, se mají zaměřovat především na jeho platformy Google Store, Google Play Store, Google Hotels a Google Flights a jejich harmonizaci s pravidly EU na ochranu spotřebitele. Spolupráce v oblasti ochrany spotřebitele je síť orgánů odpovědných za prosazování právních předpisů EU na ochranu spotřebitele. Pro účely řešení přeshraničních otázek jsou činnosti těchto orgánů koordinovány na úrovni EU. Za vymáhání dodržování právních předpisů EU na ochranu spotřebitele jsou zodpovědné vnitrostátní orgány členských států. Díky aktualizovanému nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele mají nyní větší pravomoci k odhalování nesrovnalostí a přijímání rychlých opatření proti nepoctivým obchodníkům. Nová směrnice č. 2161/2019 o lepším vymáhání a modernizaci právních předpisů Unie na ochranu spotřebitele navíc pozměnila stávající nástroje spotřebitelského práva EU dalším zvýšením transparentnosti pro spotřebitele při nákupu na internetových tržištích. Spolupráce se vztahuje na pravidla na ochranu spotřebitele v různých oblastech, jako jsou nekalé obchodní praktiky, elektronické obchodování, zeměpisné blokování, dovolené se soubornými službami, on-line prodej a práva cestujících. Konkrétně se Google zavázal, že omezí svou možnost provádět jednostranné změny týkající se objednávek, pokud jde o cenu nebo zrušení, a že vytvoří e-mailovou adresu, jejíž použití bude vyhrazeno orgánům na ochranu spotřebitele, aby mohly nahlásit nezákonný obsah a požadovat jeho rychlé odstranění. Google navíc souhlasil s tím, že uskuteční řadu změn ve svých praktikách, např. pokud jde o Google Flights a Google Hotels má: (1) objasnit spotřebitelům, zda uzavírají smlouvu přímo se společností Google, nebo zda Google v dané situaci jedná pouze jako zprostředkovatel, (2) vyjasnit cenu použitou jako referenční hodnotu při inzerci slev na této platformě, jakož i skutečnost, že recenze na „Google Hotels“ nejsou ověřovány, a (3) přijmout stejné závazky týkající se transparentnosti jako jiné velké ubytovací platformy, pokud jde o způsob, jakým spotřebitelům předkládá informace, např. o cenách nebo dostupnosti. Pokud jde o Google Play Store a Google Store má: (1) poskytnout jasné předsmluvní informace o nákladech na dodání, právu odstoupit od smlouvy a dostupnosti možností opravy nebo výměny – společnost Google má dále poskytnout také informace o společnosti (např. oficiální název a adresu) a upřesnit přímá a funkční kontaktní místa (např. osobní asistent na telefonu); (2) vyjasnit, jak procházet různé verze Google Play Store v různých zemích, a má informovat vývojáře o jejich povinnostech podle nařízení č 302/2018 o zeměpisném blokování zpřístupnit jejich aplikace v celé EU a umožnit spotřebitelům používat platební prostředky z kterékoli země EU. Plnění těchto závazků má aktivně monitorovat síť pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele a vnitrostátní orgány budou sledovat a prosazovat dodržování předpisů tam, kde obavy přetrvávají. Google stále ještě používá 1 praktiku, která není úplně v souladu s nařízením o zeměpisném blokování: uplatňuje technická omezení pro používání aplikací, které by byly běžně dostupné v zemi, kde se uživatel nachází jen dočasně. Google to odůvodnil tím, že uživatelé mohou změnit zemi svého pobytu 1krát ročně, aby získali přístup k místním aplikacím a hrám jiného členského státu. Tato situace však může způsobit ztrátu nabytého obsahu i nevyužitého kreditu, což je považováno za porušení nařízení o zeměpisném blokování.

Komise zveřejnila výsledky kontroly maloobchodních internetových stránek

  • Komise a vnitrostátní orgány pro ochranu spotřebitele 23 členských států, Norska a Islandu (síť pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele) zveřejnily výsledky kontrolní akce maloobchodních internetových stránek.
  • Kontrola se týkala 399 e-shopů, jejichž prostřednictvím maloobchodníci prodávají výrobky od textilu až po elektronické zboží.
  • Zaměřila se rovněž na 3 konkrétní druhy manipulativních praktik (tzv. temné vzorce), o nichž je známo, že často donutí spotřebitele k volbě, která nemusí být v jejich nejlepším zájmu. 
  • Šetření ukázalo, že 148 internetových stránek obsahovalo alespoň 1 z těchto 3 temných vzorců.

Komise a vnitrostátní orgány pro ochranu spotřebitele 30. 1. 2023 zveřejnily výsledky kontrolní akce maloobchodních internetových stránek. Kontrolní akce se účastnilo 23 členských států, Norsko a Island, kteří dohromady tvoří síť pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele. Kontrolní akce se týkala 399 e-shopů, jejichž prostřednictvím maloobchodníci prodávají výrobky od textilu až po elektronické zboží. Zaměřila se rovněž na 3 konkrétní druhy manipulativních praktik, o nichž je známo, že často donutí spotřebitele k volbě, která nemusí být v jejich nejlepším zájmu; jde o tzv. „temné vzorce“. Jedná se mimo jiné o falešné odpočítávaní času, internetová rozhraní koncipovaná tak, aby spotřebitele navedla k nákupu, předplatnému nebo jiným možnostem volby a skryté informace. Šetření ukázalo, že 148 internetových stránek obsahovalo alespoň 1 z těchto 3 temných vzorců. Nový akt o digitálních službách (DSA) (nařízení č. 2065/2022) má používání temných vzorců na online platformách zakázat (více v příspěvku „Komise navrhla ambiciózní reformu digitálního prostoru”, Informační společnost v prosinci 2020 a v píspěvku „Instituce dosáhly dohody v zájmu bezpečnějšího online prostředí”, Informační společnost v dubnu 2022). Měl by doplnit pravidla, jako je směrnice o nekalých obchodních praktikách nebo obecné nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů, a zajistit, aby v právních předpisech nezůstala žádná mezera, která by platformám umožňovala manipulovat uživatele (více v příspěvku „Nová regulace pohybu neosobních dat má přiblížit EU k jednotnému digitálnímu trhu“, Informační společnost v září 2017 a v příspěvku „Brzy začnou platit nová pravidla na ochranu osobních údajů”, Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v lednu 2018). Nová směrnice č. 2161/2019 o lepším vymáhání a modernizaci právních předpisů Unie na ochranu spotřebitele navíc pozměnila stávající nástroje spotřebitelského práva EU tím, že má zvyšovat transparentnost pro spotřebitele při nákupu na internetových tržištích. Kontrolní akce provádí síť s použitím souboru společných kritérií vypracovaných Komisí. Kontrola odhalila, že: (1) 42 internetových stránek používalo falešné odpočítávání času s lhůtami pro nákup konkrétních produktů, 54 internetových stránek navádělo spotřebitele na určité možnosti – od předplatného až po dražší produkty nebo možnosti doručení – buď svým vizuálním designem nebo volbou jazyka, (2) u 70 internetových stránek bylo zjištěno, že zatajují důležité informace nebo zhoršují jejich viditelnost pro spotřebitele. Mezi takové informace patří např. údaje týkající se nákladů na doručení, složení výrobků nebo dostupnosti levnější možnosti. 23 internetových stránek skrývalo informace s cílem manipulovat spotřebitele k předplatnému a (3) součástí kontrolní akce byly rovněž aplikace 102 prověřovaných internetových stránek, z nichž 27 rovněž používalo alespoň 1 z uvedených 3 kategorií temných vzorců.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality