Vnitřní trh v lednu 2023

Komise zhodnotila fungování Nového evropského Bauhausu, Komise vydala 5 mld. na podporu evropských priorit, Komise vydala pozitivní stanovisko k žádosti Malty o finanční příspěvek z RRF

 • Komise chce pokračovat v projektu Nového evropského Bauhausu i nadále
 • Komise vydala 1. syndikaci v roce 2023 formou 30letého dluhopisu
 • Malta se přiblížila finanční podpoře z EU ve formě grantů z Nástroje pro obnovu a odolnost

Krátce…

Komise zhodnotila fungování Nového evropského Bauhausu

 • Komise hodnotí kladně realizaci Nového evropského Bauhausu po 2 letech jeho fungování
 • V letech 2023–2024 má dojít k navýšení rozpočtu

Komise 17. 1. 2023 zveřejnila 1. zprávu o pokroku, která hodnotí výsledky Nového evropského Bauhausu po prvních 2 letech jeho realizace. Komise také představila 1. nástroj k hodnocení celého projektu: kompas Nového evropského Bauhausu. Nový evropský Bauhaus má vnést do Zelené dohody pro EU kulturní a tvůrčí rozměr a jeho projekty mají kombinovat udržitelná, estetická a inkluzivní řešení. Klíčové aktivity, včetně cen Nového evropského Bauhausu, prvního festivalu a bauhausovské laboratoře, podle zprávy plní svůj účel a „zdola nahoru“ napomáhají vzniku nadnárodní sítě. Oficiálních partnerských organizací je již 600. Aby Komise zajistila transparentní přístup k informacím o specializovaných výzvách, příjemcích i členech komunity, vytvořila komplexní databázi ve formě interaktivní mapy. Do projektů Nového evropského Bauhausu včetně menších projektů v celé Evropě podporovaných z různých programů VFR bylo v letech 2021–2022 investováno více než 100 mil. €. Na období 2023–2024 Komise tento rozpočet dále navýší o 106 mil. € z programu Horizont Evropa (více v příspěvku „Komise představila nový Bauhaus“, Vnitřní trh v září 2021).

Komise vydala 5 mld. na podporu evropských priorit

 • Komise ve své 1. syndikaci v roce 2023 vydala 5 mld. € prostřednictvím 30letého dluhopisu s platností do 4. 3. 2053.
 • Jedná se o 1. syndikaci pod sjednoceným financováním EU, které Komise zavedla k lednu 2023.
 • Komise pod novým financováním EU vydává jednoznačně označené EU dluhopisy ve srovnání se zvláště značenými dluhopisy pro individuální programy z dřívějška.

Komise 24. 1. 2023 vydala 5 mld. € na podporu evropských priorit. Jedná se o 1. syndikaci v roce 2023 prostřednictvím 30letého dluhopisu s platností do 4. 3. 2053 pod sjednoceným financováním EU, které Komise zavedla k lednu 2023. Komise pod novým financováním EU vydává jednoznačně označené EU dluhopisy ve srovnání se zvláště značenými dluhopisy pro individuální programy z dřívějška. Komise si jménem EU půjčuje na mezinárodních kapitálových trzích a vyplácí finanční prostředky členským státům a třetím zemím v rámci různých výpůjčních programů. Jeho největším programem je NextGenerationEU v hodnotě až 800 mld. €, který se snaží podpořit zotavení EU z pandemie koronaviru prostřednictvím investic do udržitelnosti, digitálních řešení a odolnosti. Prozatím již bylo zemím EU vyplaceno přibližně 142 mld. € v rámci Nástroje pro obnovu a odolnost. Další podpora byla poskytnuta dalším programům EU, které využívají financování NextGenerationEU. Program Makrofinanční pomoc + (MFA+) ve výši 18 mld. € poskytuje Ukrajině stabilní a předvídatelnou podporu po celý rok 2023. Komise – jménem EU – již vyplatila 1,3 mld. € v rámci programu 17. 1. 2023. Tento program následuje po vyplacení 7,2 mld. € Komisí v rámci mimořádných půjček makrofinanční pomoci Ukrajině v roce 2022. Předtím poskytla EU Ukrajině prostřednictvím 5 programů makrofinanční pomoci od roku 2014 více než 5 mld. €. Jednotný přístup k financování půjček umožňuje, aby nástroje vyvinuté pro NextGenerationEU byly použity stejným způsobem pro jiné úvěrové programy. Na tomto základě mohou být programy EU financované prostřednictvím půjček financovány flexibilním způsobem a spoléhat se na výnosy z jednotného systému transakcí se směnkami EU a dluhopisy EU. Očekává se také, že tento přístup zajistí, že cenné papíry EU budou zastupitelnější a likvidnější. Za účelem dalšího posílení likvidity dluhopisů EU připravuje Komise rámec pro poskytování cenových kotací cenných papírů EU investorům a začíná budovat nástroj pro zpětný odkup na podporu účastníků trhu při obchodování s jejími dluhopisy, který má být zaveden do začátku roku 2024. Transakce se setkala se silným zájmem investorů z celé EU a světa. Limit byl více než 10krát překročen, přičemž nabídky přesáhly 51 mld. €. Prostředky získané prostřednictvím vydané transakce by měly být použity na financování priorit EU, konkrétně 2 hlavních programů, které v současnosti využívají financování prostřednictvím půjček – program obnovy NextGenerationEU a program Makrofinanční pomoci + pro Ukrajinu. Transakcí získala Komise téměř 10 mld. € ze svého cíle financování ve výši 80 mld. € pro 1. pol. roku 2023. To zahrnuje 4,68 mld. € získaných dříve v lednu 2023 prostřednictvím aukce dluhopisů EU. Z cíle financování ve výši 80 mld. € má být přibližně 70 mld. € směrováno na NextGenerationEU a přibližně 10 mld. € na Ukrajinu. 

Komise vydala pozitivní stanovisko k žádosti Malty o finanční příspěvek z RRF

 • Komise vydala pozitivní předběžné stanovisko k žádosti o platbu 52,3 mil. € z  Nástroje pro obnovu a odolnost (RRF).
 • Finance jsou vydávany na základě posouzení stanovených milníků a cílů, ve kterých musí státy dosáhnout pokrok.
 • Pro Maltu bylo stanoveno 16 milníků a 3 cíle.
 • Ty obsahují opatření jako jsou snižování odpadu, zřizovaní kancelářských zařízení, reformy na podporu průmyslového výzkumu investic a národní boj proti podvodům, korupční strategie a reformy k digitalizaci soudního systému.

Komise 27. 1. 2023 schválila kladné předběžné posouzení žádosti Malty o platbu ve výši 52,3 mil. € (bez předběžného financování) ve formě grantů v rámci Nástroje pro obnovu a odolnost (RRF), klíčového nástroje NextGenerationEU. V prosinci 2022 předložila Malta Komisi žádost o platbu na základě dosažení 16 milníků a 3 cílů stanovených v prováděcím rozhodnutí Rady pro 1. splátku. Splněné milníky a cíle poukazují na významný pokrok dosažený při provádění plánu obnovy a odolnosti Malty a jejího širokého programu reforem a investic. Zahrnují důležitá opatření, jako je přijetí strategie pro snížení odpadu prostřednictvím recyklace ve stavebnictví, zřízení kancelářských zařízení, která státním úředníkům umožní pracovat na dálku po celé zemi, reformy na podporu průmyslového výzkumu a investic, národní boj proti podvodům a korupční strategie a reformy k digitalizaci soudního systému. Před předložením kladného předběžného posouzení žádosti o platbu Komise tyto informace důkladně posoudila. Maltský plán obnovy a odolnosti zahrnuje širokou škálu investičních a reformních opatření organizovaných v 6 tematických složkách. Plán má být podpořen granty ve výši 258,3 mil. €, z nichž 13 % (41,1 mil. €) bylo vyplaceno Maltě v rámci předběžného financování v roce 2021. Platby v rámci RRF jsou založeny na výkonnosti a závisí na tom, zda členské státy provedou investice a reformy uvedené v jejich příslušných plánech obnovy a odolnosti.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality