Životní prostředí v lednu 2023

Komise chce posílit ochranu opylovačů

  • Komise reviduje iniciativu EU týkající se opylovačů z roku 2018

Krátce…

Komise chce posílit ochranu opylovačů

  • Komise chce zajistit zlepšení ochrany i znalostí o úbytku opylovačů.
  • Aktuálně v EU vymírá každý 3. druh včel, motýlů a pestřenkovitých.

Komise 24. 1. 2023 představila sdělení revidující iniciativu EU týkající se opylovačů z roku 2018. Tzv. nová dohoda pro opylovače obsahuje opatření, která mají EU a členské státy přijmout s cílem zvrátit do roku 2030 úbytek opylovačů. Aktuálně v EU vymírá každý 3. druh včel, motýlů a pestřenkovitých. Přitom přibližně 4 z 5 druhů zemědělských plodin a planě rostoucích kvetoucích rostlin v Evropě jsou alespoň do určité míry závislé na opylování živočichy, jež zajišťují tisíce druhů hmyzu. Iniciativa zahrnuje 3 priority: (1) zlepšení ochrany opylovačů a řešení příčin jejich úbytku, (2) zlepšení znalostí o úbytku opylovačů, jeho příčinách a důsledcích a (3) zapojení společnosti a podporu strategického plánování a spolupráce. Do 1. priority patří opatření jako lepší ochrana druhů a stanovišť, obnova přírodních stanovišť v zemědělské krajině, zmírnění dopadu používání pesticidů, zlepšení stanovišť opylovačů v městských oblastech nebo řešení dopadů změny klimatu ad. V rámci 2. priority je cílem vytvoření komplexního monitorovacího systému včetně např. mapování klíčových oblastí opylovačů do roku 2025. V rámci 3. priority chce Komise podporovat vytváření vnitrostátních strategií pro opylovače. Nová opatření mají doplnit chystané národní plány obnovy (podle navrhovaného právního předpisu o obnově přírody), v nichž budou členské státy rozhodovat o opatřeních k dosažení právně závazného cíle zvrátit do roku 2030 úbytek populací opylovačů (více v příspěvku „Komise navrhuje omezení rizika a používání pesticidů a právní rámec ochrany přírody“, Životní prostředí v červnu 2022).

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality