Talent FMK, Eurodesk a EC Zlín

SYMBOLY EU

United in diversity - Jednotná v rozmanitosti

Heslo Evropské unie se začalo používat s počátkem nového tisíciletí.

"Jisti si tím, že Evropa, »Jednotná v rozmanitosti«, jim (evropským národům) poskytuje nejlepší možnosti k tomu, aby při zachování práv každého jedince a s vědomím své odpovědnosti vůči budoucím generacím a této planetě mohly pokračovat ve velkém dobrodružství, které z ní činí mimořádný prostor pro naději lidstva..."

stojí v preambuli Smlouvy o Ústavě pro Evropu. Článek I-8 Smlouvy pak toto heslo zmiňuje mezi symboly EU. I když Smlouva nebyla nakonec v této podobě ratifikována, heslo se vžilo jako motto Evropské unie.

Autor: Mgr. Petr Placák, Euroskop

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality