Česká účast ve volitelných programech agentury ESA

Činnosti v rámci Evropské kosmické agentury (ESA) jsou rozděleny na dvě skupiny: povinné aktivity a volitelné programy. Každý členský stát se zavazuje k účasti ve volitelných programech na ministerské Radě agentury ESA. Na poslední ministerské Radě, která proběhla ve dnech 22.–23. listopadu 2022 v Paříži, Česká republika vstoupila do nových programů agentury a navýšila svůj příspěvek na aktivity ESA o 2 miliony eur na celkových cca 62 milionů eur ročně. Programy, kterých se Česká republika po ministerské Radě účastní, představila 20. února konference Gate2Space, pořádaná na Ministerstvu dopravy v Praze.

Česká republika je plným členem agentury ESA od roku 2008 a realizuje skrze ni většinu svých kosmických aktivit. Od té doby došlo k významnému nárůstu účasti českého průmyslu na kosmických projektech, do kterých je zapojeno více než 50 firem, které s agenturou ESA spolupracují přímo, desítky českých subdodavatelů a více než 20 vědeckých ústavů a vysokých škol.

České výzkumné instituce a podniky se v současnosti zapojují do řady misí v oblasti pozorování Země, družicové telekomunikace a navigace, kosmické bezpečnosti, vývoje a výroby nosných raket, vývoje vědeckých přístrojů a dalších.

V oblasti pozorování Země je Česká republika kromě několika dalších programů účastníkem programu FutureEO, zaměřeného zejména na technický a vědecký vývoj, vývoj systémů a architektury systémů, přípravu a provoz vědeckých misí a rozvoj služeb a odvětví, navazujících na pozorování Země. Program FutureEO je páteřním programem agentury ESA v oblasti pozorování Země s využitím přesahujícím do oblastí jako ochrana přírody, zachování biodiverzity či potravinová bezpečnost.

Řady programů se Česká republika účastní v oblastech družicové telekomunikace a družicové navigace. Příspěvek 1 milion eur například ČR přislíbila na účast v programu ARTES Core Competitiveness, jehož úkolem je udržet a dlouhodobě rozvíjet konkurenceschopnost evropského průmyslu na světovém trhu družicových telekomunikací. Obsahem programu je široká škála aktivit od systémových studií a analýz, přes technologický vývoj až po vývoj komerčních produktů.

Co se týče oblasti kosmické bezpečnosti, Česká republika je po ministerské Radě zapojená v druhé periodě programu Space Safety. Jedná se o program zaměřený na vývoj evropského systému kosmického zabezpečení, který bude využívat nové vědecké poznatky a technologie pro sledování kosmické tříště. Největší novinkou v rámci druhé periody programu je zejména nové portfolio malých misí v oblasti sledování kosmického počasí, planetární obrany, monitorování kosmické tříště či rozvoje segmentu pozemních senzorů. V přípravě je také servisní mise na oběžné dráze.

Na listopadová ministerské Radě Česká republika také do roku 2028 prodloužila svou účast v programu PRODEX. Ten je určený zvláště pro financování vývoje a výroby vědeckých přístrojů či experimentů s cílem výzkumu kosmického prostoru a těles. Účast České republiky v programu umožňuje podle českým výzkumným pracovištím zapojovat se do špičkových vědeckých projektů, v nichž jsou využívány nejnáročnější technologie.

Přehled všech volitelných programů ESA, kterých se Česká republika po ministerské Radě 2022 účastní najdete zde.

Zdroj: Czech Space Portal, MD, MŠMT

Foto: Unsplash

Sdílet tento příspěvek