Kulatý stůl Národního konventu o EU na téma: Zhodnocení českého předsednictví v Radě EU

Dnes, 24. února, se uskutečnil další ze série kulatých stolů Národního konventu o EU, tentokrát na téma: Zhodnocení českého předsednictví v Radě EU. Debata se uskutečnila od 9:00 v Lichtenštejnském paláci a online skrze Webex Teams. Diskuze se zúčastnili zástupci státní správy, obou komor parlamentu, hospodářské, akademické a sociální sféry, společně s odborovými svazy, zástupci evropských institucí a vybraní novináři. Odborným garantem tohoto stolu byl Institut pro evropskou politiku EUROPEUM.

Debata Národního konventu o EU se zaměřila na tři diskuzní otázky:

  1. Nakolik byla Česká republika úspěšná v implementaci svých předsednických priorit?
  2. Jak úspěšně vykonávala Česká republika svou předsednickou roli po organizační stránce?
  3. Byla Česká republika úspěšná v propagaci svého členství v Evropské unii?

Kulatým stolem provázel Martin Vokálek, výkonný ředitel Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM. Úvodní slovo pronesla ředitelka Odboru pro předsednictví ČR v Radě EU Úřadu vlády ČR Alice Krutilová. Na ní navázal Vít Havelka s prezentací podkladového materiálu. Odborná stanoviska prezentovali ředitel Oddělení přípravy a koordinace CZ PRES MZV ČR Jakub Utěšený, ředitel STEM Martin Buchtík, již zmíněná Alice Krutilová a Tomáš Weiss, zastupující Institut mezinárodních studií FSV UK.

Celé znění podkladového materiálu a další články k tomuto tématu naleznete na webových stránkách Národního konventu.

Autor: Kristýna Bartáková, Národní konvent o EU

Sdílet tento příspěvek