Úspěchy českého předsednictví v oblasti zdravotnictví

V rámci Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO) si české předsednictví připsalo řadu úspěchů i v oblasti zdravotnictví. Prioritami předsednictví ve zdravotnictví byla onkologie, vzácná onemocnění, posílení důvěry v očkování, posílení globální role EU v oblasti zdraví a pomoc Ukrajině. Politické i legislativní úspěchy, kterých se v těchto oblastech předsednictví podařilo dosáhnout, byly oceněny evropskými partnery i institucemi.

V oblasti onkologie si české předsednictví připsalo několik úspěchů. V první řadě se jedná o přijetí doporučení Rady k preventivním screeningům onkologických onemocnění, které sjednocuje evropské standardy ohledně včasné detekce těchto onemocnění. Dále české předsednictví zásadně přispělo k implementaci Evropského plánu boje proti rakovině, když připravilo plán priorit, ke kterému získalo podporu všech členských států. Zásadní v tomto ohledu je oblast již zmíněné prevence a včasného odhalení rakoviny, zlepšení diagnostických nástrojů a zlepšení kvality života onkologických pacientů.

Co se týče vzácných onemocnění, předsednictví zásadním směrem posunulo snahy o vytvoření Evropského akčního plánu tak, aby všichni pacienti v Evropě měli stejné možnosti získat dostupnou a efektivní léčbu. Vytvoření akčního plánu napomůže nejen včasné diagnostice a zahájení léčby, ale také zvýší naději pacientů na plnohodnotný život.

České předsednictví se věnovalo nejen konkrétnímu obsahu budoucího Akčního plánu, ale také tematickým aspektům vzácných onemocnění, jako je například podpora širšího novorozeneckého screeningu coby standardu prevence.

Velkým tématem českého předsednictví bylo také očkování. Česká republika připravila závěry Rady k očkování, které stanovují řadu úkolů nejen pro členské státy, ale také pro Evropskou komisi, které svým obsahem reflektují situaci, která nastala po pandemii covidu-19. Předsednictví se soustředilo mimo jiné na téma dezinformací spojených s očkováním. Boj proti nim by mělo zásadně podpořit ustanovení národních a nadnárodních komunikačních skupin s cílem motivovat občany k důvěře v očkování. Česká republika dále apelovala na rozšíření využití digitálního očkovacího průkazu, například jako mezinárodního očkovacího průkazu.

Dalším podstatným bodem předsednictví byla tvorba a prezentace jednotné pozice EU při vytváření nového nástroje pro řešení celosvětově významných zdravotních rizik a potenciálně hrozících budoucích pandemií. České předsednictví v této oblasti významně přispělo k tvorbě nových pravidel. Implementován bude také postup navržený Českou republikou na spolupráci EU a WHO na pracovní úrovni.

Rada EPSCO se v průběhu předsednictví věnovala také projednávání návrhu legislativy, která dá vzniknout evropskému prostoru pro zdravotní data, který má mj. umožnit občanům snadný přístup ke zdravotním údajům v elektronické podobě. Českému předsednictví se podařilo dosáhnout domluvy všech států nad zněním několika klíčových kapitol návrhu, a přispět tak významně k elektronizaci zdravotnictví v EU.

Česká republika během svého předsednictví také zahájila projednávání důležitého legislativního předpisu, který v důsledku bude znamenat významné posílení bezpečnosti dárců a příjemců nejen krve a plazmy. Upravena budou nově i pravidla pro darování např. mateřského mléka a dalších  látek lidského původu určených k použití u člověka. Všechny státy budou muset přijmout stejná pravidla, pokud jde o kontrolu odebíraných látek, stejně tak jako pravidla pro odměňování dárců a dalších kroků, které přispějí k lepší ochraně pacientů i dárců.

Zdroj: CZ PRES, Ministerstvo zdravotnictví, Pixabay

Sdílet tento příspěvek