Neformální zasedání ministrů pro rozvoj

Ve středu a čtvrtek, 8. a 9. března, proběhlo neformální zasedání ministrů pro rozvoj, jehož hlavními tématy byly podpora Evropské unie v poválečné obnově Ukrajiny, globální zdraví a role mnohostranných rozvojových bank ve vztahu ke globálním výzvám. Zasedání, kterému předsedal vysoký představitel Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josep Borrell, hostoval švédský ministr pro rozvojovou spolupráci a zahraniční obchod Johan Forssell.

Na tiskové konferenci oznamující výsledky neformálního jednání ministrů pro rozvoj vystoupil vysoký představitel EU Josep Borrell a švédský ministr pro rozvojovou spolupráci a zahraniční obchod Johan Forssell. „Více než 80 raket a dronů bylo Ruskem odpáleno během dnešní noci a našeho jednání,“ otevřel tiskovou konferenci Borrell nástinem hlavního tématu jednání. Kromě útoků na ukrajinskou kritickou infrastrukturu zmínil i nebezpečí plynoucí z ruských útoků v blízkosti Záporožské jaderné elektrárny, která je největší jadernou elektrárnou na evropském území.

Podpora poválečné obnovy Ukrajiny

Téma podpory i poválečné obnovy Ukrajiny je jednou z hlavních priorit současného švédského předsednictví v Radě EU. Na čtvrtečním pracovním obědě ministři jednali o tom, jak může Evropská unie a členské státy prostřednictvím rozvojové spolupráce co nejlépe pokračovat v podpoře Ukrajiny, a to jak v krátkodobém, tak v dlouhodobém horizontu. K jednání se v online formátu připojil i ukrajinský místopředseda vlády Oleksandr Kubrakov, který s ministry a evropskými představiteli sdílel své vize a priority. Poválečná obnova Ukrajiny bude pro Evropskou unii obrovským úkolem a z jednání vyplynuly následující závěry, které by měly vést k zajištění její efektivity:

  1. Rozsáhlá koordinace je klíčovým prvkem spolupráce Ukrajiny a EU. Je nutné, aby do ní byl zahrnut i soukromý sektor a občanská společnost. Důležitou iniciativou je i dárcovská platforma G7, skrz kterou budou aktéři koordinovat stávající mechanismy pro poskytování okamžité i dlouhodobé podpory.
  2. Mobilizace kapitálu a usnadnění investic je dle ministrů pro rozvoj dalším bodem, který zefektivní podporu poválečné Ukrajiny. Totéž platí pro zapojení soukromého sektoru.
  3. Obnova Ukrajiny musí jít ruku v ruce s cestou Ukrajiny do EU a měla by být pevně zakotvena v jejím přijímacím procesu a zohledňována v jejím průběžném hodnocení.

Globální zdraví

Během zahajovací večeře společného zasedání proběhla debata ministrů s generálním ředitelem Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedrosem Adhanomem Ghebreyesusem na téma globálního zdraví z hlediska rozvoje. Debata byla založena především na nové globální strategii EU v oblastí zdraví, která byla představena na konci roku 2022 a která má zajistit, že bude úsilí EU v oblasti globálního zdraví ještě účinnější a inovativnější. Toho bude dosaženo strategičtější spoluprací s klíčovými aktéry a posílením partnerství s dalšími zeměmi a regiony. „S doktorem Tedrosem jsme vedli přínosnou diskusi o tom, jak můžeme my a WHO posunout toto úsilí na další úroveň,“ uvedl Forssell. Mezi konkrétní aspekty diskuse patřily např. cesty, jak posílit evropský přínos v oblasti globálního zdraví skrze politiku rozvoje za spolupráce s místními partnery a organizacemi, jako je například WHO.

Role mnohostranných rozvojových bank

Ministři vedli i diskusi o roli mnohostranných rozvojových bank v souvislosti s globálními výzvami, jako je změna klimatu, pandemie a ozbrojené konflikty. Borrell na tiskové konferenci opakovaně uvedl, že hlavním cílem těchto rozvojových bank zůstává potlačování chudoby a spolupráce se středněpříjmovými regiony. „Záleží nám na Ukrajině, ale také na mnoha dalších zemích po celém světě, pomáháme Ukrajině, ale také mnoha dalším zemím,“ zdůraznil švédský ministr Forssell a vyzdvihl další výzvy, kterým se v této oblasti EU bude muset postavit. V současnosti jde především o vliv nových globálních výzev, jako je například globální oteplování a s ním spojené přírodní katastrofy.  Právě role a rozvoj mnohostranných rozvojových bank bude hlavním tématem nadcházejícího zasedání Rady pro zahraniční věci, které proběhne v květnu.

Autorka: Barbora Novotná, Euroskop.cz

Zdroj: Švédské předsednictví v Radě EU


Sdílet tento příspěvek