Vnější obchodní vztahy v únoru 2023

EU a VB uzavřely dohodu o tzv. Windsdorském rámci k Severnímu Irsku, EU a Singapur zahájily digitální partnerství, EU posílí vztahy s Indií, Obchodní dohoda mezi EU a Novým Zélandem pokročila k ratifikaci

 • Několikaleté neshody EU a VB v otázce severního Irska má vyřešit Windsdorská politická deklarace
 • Byla podepsána dohoda o digitálním partnerství EU se Singapurem
 • EU a Indie posílily své vztahy v rámci strategického partnerství
 • Obchodní dohodu mezi EU a Novým Zélandem pokročila k ratifikaci

EU a VB uzavřely dohodu o tzv. Windsdorském rámci k Severnímu Irsku

 • EU a VB měly po několika letech dosáhnout dohody o pohybu zboží z VB do Severního Irska.
 • Dohoda má přinést větší flexibilitu a nižší administrativní zátěž.
 • Podmínkou je, že zboží směrované do Severního Irska se nedostane na jednotný trh EU. 

Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the Joint Consultative Working Group established by the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community as regards the amendment of its rules of procedure (COM(2023)120)

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on specific rules relating to medicinal products for human use intended to be placed on the market of Northern Ireland (COM(2023)122)

Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the EU in the Joint Committee established by the EU-UK Withdrawal Agreement (COM(2023)123)

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on specific rules relating to the entry into Northern Ireland from other parts of the United Kingdom of certain consignments of retail goods, plants for planting, seed potatoes, machinery and certain vehicles operated for agricultural or forestry purposes, as well as non-commercial movements of certain pet animals into Northern Ireland (COM(2023)124)

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2020/2170 as regards the application of Union tariff rate quotas and other import quotas to certain products transferred to Northern Ireland (COM(2023)125)

 • EU a VB se 27. 2. 2023 dohodly na nových parametrech pro fungování vztahů se Severním Irskem. Tato nová ujednání v podobě Windsdorské politické deklarace byla vypracována v rámci dohody o vystoupení, jejíž je Protokol o Irsku/Severním Irsku součástí.

Pozadí

V rámci vystoupení VB z EU došlo i k jednáním o úpravě pohybu zboží z VB do Severního Irska po brexitu. Tato otázka byla opakovaně projednávána mezi Komisí a VB ve snaze najít trvalé řešení po společné dohodě. Komise navrhovala několik balíků opatření s cílem dosáhnout větší flexibility při pohybu zboží a provádění Protokolu o Severním Irsku (více v příspěvku „Komise navrhla řešení provádění Protokolu o Irsku a Severním Irsku”, Vnější obchodní vztahy v červnu 2021 a v příspěvku „Komise navrhuje individuální opatření ve prospěch Severního Irska”, Vnější obchodní vztahy v říjnu 2021). 

Nová ujednání v rámci Windsdorského rámce nejsou kompatibilní se zákonem k Protokolu o Severním Irsku. Vláda VB zastavuje postup související s tímto zákonem a nepokračuje v jeho projednávání. 

Jakmile dojde k provedení těchto ujednání, bude to znamenat, že již není žádný důvod pro probíhající soudní řízení zahájené Komisí proti VB vztahující se k Protokolu o Irsku/Severním Irsku. V roce 2022 Komise zahájila proti VB 2 řízení kvůli neplnění významných částí protokolu (více v příspěvku „VB nadále neplní protokol k Severnímu Irsku po brexitu, tvrdí Komise”, Vnější obchodní vztahy v červnu 2022 a v příspěvku „Komise činí další kroky kvůli neplnění protokolu k brexitu ze strany Velké Británie”, Vnější obchodní vztahy v červenci 2022).

Klíčové a sporné body  

Řešení se týká cel, zemědělsko-potravinářských aspektů, léčivých přípravků, DPH a spotřební daně, ale i většího zohlednění perspektivy obyvatel Severního Irska při jednání o konkrétních otázkách s významem pro místní komunity. Má se tím posílit vzájemná důvěra a plná spolupráce. 

V oblasti sanitární a fytosanitární má být zajištěno, že v supermarketech v Severním Irsku budou k dispozici stejné potraviny jako ve zbytku VB, tzn. že budou přepravovány z VB s minimálními kontrolami a požadavky na certifikaci. Např. budou postupně zavedena zařízení pro kontrolu sanitárního a fytosanitárního stavu a související označování. Jakmile budou tyto záruky plně funkční, dojde ke snížení kontrol totožnosti na 5 %. Zjednodušeno bude i cestování se zvířaty v zájmovém chovu. 

Nová ujednání v oblasti cel jsou založena na rozšířené verzi systému důvěryhodných obchodních subjektů, do něhož se budou moci zapojit i podniky z VB. Na zboží, u něhož nehrozí, že vstoupí na jednotný trh EU, se budou vztahovat výrazně zjednodušené postupy. 

Usnadnění má čekat i nákladní doprava a přeprava všech typů balíků (včetně úplného zrušení celních požadavků u balíků mezi spotřebiteli). Záruky mají poskytovat sdílení dat, přísný postup autorizace, sledování systému důvěryhodných obchodních subjektů a dále zvýšený dohled nad trhem a prosazování pravidel ze strany orgánů VB. Zboží, u něhož hrozí, že vstoupí na jednotný trh EU, bude podléhat nezjednodušenému celnímu režimu.

Dohoda zahrnuje rovněž přístup ke všem léčivým přípravkům (včetně nových léčiv) ve stejném okamžiku a za stejných podmínek jako lidé ve zbytku VB, zejména díky označování, aby se nedostala na jednotný trh EU.

V oblasti DPH a spotřební daně má být dosaženo větší flexibility, např. možnost stanovit sazby DPH VB pro nemovité věci, u nichž nehrozí, že vstoupí na jednotný trh EU (např. tepelná čerpadla pro domácnosti), pod úrovní minimálních sazeb DPH EU. Režim osvobození od DPH uplatňovaný ve VB pro MSP nyní platí pro zboží i služby, a to v případě, že VB respektuje unijní limit pro velikost MSP. Zároveň bude nyní možné zdaňovat veškeré alkoholické nápoje podle jejich obsahu alkoholu. Pro alkoholické nápoje, které jsou podávány k okamžité spotřebě v pohostinstvích v Severním Irsku, bude navíc možné stanovit nižší celní sazby, a to za předpokladu, že nejsou pod úrovní minimálních celních sazeb platných v EU.

Ve snaze zapojit do jednání místní komunity bude mj. vytvořen nový nouzový mechanismus, tzv. Stormontská brzda, která vládě VB umožní, na žádost 30 členů zákonodárného shromáždění Severního Irska, zastavit v Severním Irsku uplatňování upravených nebo nahrazujících ustanovení právních předpisů EU týkajících se Protokolu, jež mohou mít zásadní a trvalý dopad na každodenní život tamějších komunit. Tento mechanismus bude možné použít za zcela mimořádných podmínek a jako krajní řešení, a to v rámci velmi přesně definovaného postupu uvedeného v jednostranném prohlášení VB.

Předpokládaný další vývoj

Obě strany musí dohodu převést do právně závazných nástrojů. Za tímto účelem se rovněž uskuteční schůzka smíšeného výboru EU – VB zřízeného dohodou o vystoupení, jíž budou společně předsedat místopředseda Komise Maroš Šefčovič a ministr zahraničí VB James Cleverly.

Komise již představila legislativní návrhy týkající se sanitární a fytosanitární oblasti, léčivých prostředků a celních kvót ke schválení EP a Radě. 

Odkazy

Krátce…

EU a Singapur zahájily digitální partnerství

 • Dohoda o digitálním partnerství EU se Singapurem je již třetí, kterou EU v této oblasti s klíčovými partnery v Asii uzavřela.
 • EU chce např. prohloubit spolupráci ve výzkumu v oblasti špičkových technologií, jako je umělá inteligence a polovodiče.

Eurokomisař pro vnitřní trh Thierry Breton a singapurský ministr průmyslu a obchodu S Iswaran 1. 2. 2023 podepsali dohodu o vytvoření nového digitálního partnerství mezi EU a Singapurem. Toto partnerství má posílit spolupráci mezi oběma stranami v oblasti digitálních technologií. Místopředseda Komise Valdis Dombrovskis a singapurský ministr průmyslu a obchodu podepsali rovněž Zásady digitálního obchodu. Ty představují jeden z klíčových výstupů digitálního partnerství a jejich cílem je usnadnit volný tok zboží a služeb v digitálním hospodářství a zajistit při tom ochranu osobních údajů. Dohoda o digitálním partnerství EU se Singapurem je již třetí, kterou Unie v této oblasti s klíčovými partnery v Asii uzavřela. První digitální partnerství bylo sjednáno v květnu 2022 s Japonskem během 28. summitu EU-Japonsko, druhé pak s Korejskou republikou v listopadu 2022. EU se Singapurem se dohodly na spolupráci v klíčových oblastech, jako jsou polovodiče, důvěryhodné toky dat a datové inovace, digitální důvěra, normy, usnadnění digitálního obchodu, digitální dovednosti pracovníků a digitální transformace podniků a veřejných služeb. Toto partnerství je v souladu s principy Digitálního kompasu 2030, evropského pojetí digitální dekády (více v příspěvku Komise představila cíle digitální transformace do roku 2030”, Informační společnost v březnu 2021). Digitální partnerství by mělo konkrétně umožnit, např: (1) prohloubit spolupráci ve výzkumu v oblasti špičkových technologií, jako je umělá inteligence a polovodiče; (2) prosazovat spolupráci zaměřenou na regulační přístupy, například v oblasti umělé inteligence a elektronické identifikace (eID); (3) podporovat investice do odolných a udržitelných digitálních infrastruktur, včetně datových center a podmořských telekomunikačních kabelů pro propojení mezi EU a jihovýchodní Asií; (4) zajistit důvěryhodné přeshraniční toky dat v souladu s pravidly na ochranu údajů a dalšími cíli veřejné politiky; (5) podporovat výměnu informací a spolupráci v oblasti kybernetické bezpečnosti; (6) vytvářet spojenectví v mezinárodních organizacích a v rámci fór pro normalizaci; (7) usnadňovat rozvoj digitálního obchodu, mimo jiné vytvářením společných projektů, jako je bezpapírové obchodování, elektronická fakturace, elektronické platby a rámec pro elektronické transakce. Singapur a EU se také dohodly na klíčových prioritách provádění pro rok 2023: zkoumání možností společného přístupu v oblasti elektronické identifikace, správy umělé inteligence a rozvoj projektů usnadňujících digitální obchod a digitální transformaci SME. 


EU posílí vztahy s Indií

 • EU a Indie zřídily společnou Radu pro obchod a technologie.
 • Rada EU–Indie pro obchod a technologie je druhým podobným dvoustranným fórem EU a prvním takovým partnerstvím uzavřeným ze strany Indie.

EU a Indie 6. 2. 2023 informovala o tom, že posílily své vztahy v rámci strategického partnerství zřízením nové Rady pro obchod a technologie. Nová rada prohloubí strategickou spolupráci mezi oběma partnery v oblasti obchodu a technologií. Její zřízení navazuje na oznámení předsedkyně Komise Ursuly von der Leyenové a indického premiéra Naréndry Módího z 25. dubna 2022 v Novém Dillí. EU a Indie deklarovaly, že mají společný zájem na zajištění bezpečnosti, prosperity a udržitelného rozvoje. Rada pro obchod a technologie má zajišťovat politické vedení a nezbytnou strukturu pro koordinaci přístupů a pokrok v technické práci. Základem, na němž se obě strany dohodly, má být spolupráce v kritických oblastech, jako je konektivita, zelené technologie a odolné dodavatelské řetězce. Ministerská zasedání rady mají vycházet z přípravné práce 3 pracovních skupin: (1) Strategické technologie, digitální správa a digitální konektivita: tato skupina se bude věnovat oblastem společného zájmu, jako je digitální konektivita, umělá inteligence, 5G/6G, vysoce výkonná a kvantová výpočetní technika, polovodiče, cloudové systémy, kybernetická bezpečnost, digitální dovednosti a digitální platformy. (2) Zelené a čisté technologie: tato skupina se zaměří na zelené technologie, včetně investic a standardů, s důrazem na výzkum a inovace. Může se zabývat oblastmi, jako je čistá energie, oběhové hospodářství, nakládání s odpady, plasty a odpad v oceánech. Má podporovat spolupráci mezi inkubátory, malými a středními podniky a začínajícími podniky v EU a Indii. (3) Obchod, investice a odolné hodnotové řetězce: tato skupina se bude zabývat odolností dodavatelských řetězců a přístupem ke kritickým komponentům, energii a surovinám. Má usilovat o prosazování mezinárodních standardů a spolupráci při řešení globálních geopolitických výzev. Rada EU–Indie pro obchod a technologie je druhým podobným dvoustranným fórem EU a prvním takovým partnerstvím uzavřeným ze strany Indie. V červnu 2021 vznikla Rada pro obchod a technologie mezi EU a USA. Rada má doplnit zahájená digitální partnerství s asijskými partnery v rámci strategie EU pro spolupráci v indicko-tichomořském regionu.

Obchodní dohoda mezi EU a Novým Zélandem pokročila k ratifikaci

 • Dohoda by měla přinést podnikům, zemědělcům a spotřebitelům na obou stranách velké příležitosti.
 • Dohoda obsahuje nejambicióznější závazky v oblasti udržitelnosti, jaké kdy byly v rámci obchodní dohody EU sjednány.

Komise 17. 2. 2023 zaslala k podpisu Radě obchodní dohodu mezi EU a Novým Zélandem. Po schválení může dohoda vstoupit v platnost. Dle očekávání EU by měly z dohody pro EU plynout významné výhody. Měl by se zvýšit dvoustranný obchod až o 30 %, přičemž roční vývoz EU může vzrůst až o 4,5 mld. €. Investice EU na Novém Zélandu mohou vzrůst až o 80 %. Cla pro společnosti z EU se už od prvního roku uplatňování dohody mohou snížit o přibližně 140 mil. € ročně. Dohoda má zajistit podnikům nové příležitosti prostřednictvím: (1)odstranění všech cel týkajících se vývozu z EU na Nový Zéland; (2) otevření novozélandského trhu se službami v klíčových odvětvích, jako jsou finanční služby, telekomunikace, námořní doprava a doručovací služby; (3) zajištění nediskriminačního zacházení pro investory z EU na Novém Zélandu a naopak; (4) zlepšení přístupu společností z EU k novozélandským vládním zakázkám na zboží, služby, práce a koncesím na stavební práce; (5) usnadnění datových toků, předvídatelných a transparentních pravidel pro digitální obchod a bezpečného on-line prostředí pro spotřebitele; (6) předcházení neopodstatněným požadavkům na lokalizaci dat a zachování vysokých standardů ochrany osobních údajů; (7) podpory malým a středním podnikům, které by měly moci více vyvážet; (8) výrazného snížení požadavků na dodržování předpisů a postupů s cílem umožnit rychlejší tok zboží; (9) závazků Nového Zélandu chránit a prosazovat práva duševního vlastnictví v souladu s normami EU. Pokud se začne dohoda uplatňovat, budou mít zemědělci v EU lepší příležitosti k prodeji své produkce na Novém Zélandu. Od prvního dne mají být zrušena cla u klíčových vývozů z EU, jako je vepřové maso, víno a šumivé víno, čokoláda, cukrovinky a sušenky. Na základě dohody má být také poskytnuta ochrana řadě vín a lihovin z EU (téměř 2 000 produktů figurujícím na úplném seznamu), např. Prosecco, Polish Vodka, Rioja, Champagne a Tokaji. Kromě toho má být na Novém Zélandu chráněno 163 nejznámějších tradičních produktů EU (zeměpisných označení), jako jsou například sýry Asiago, Feta, Comté nebo Queso Manchego, šunka Istarski pršut, marcipán Lübecker Marzipan a olivy Elia Kalamatas. Dohoda mimo to zohledňuje zájmy výrobců z EU v odvětví citlivých zemědělských produktů (některé mléčné výrobky, hovězí a skopové maso, ethanol a kukuřice cukrová). V těchto odvětvích k liberalizaci obchodu nedojde. Zde naopak dohoda umožní dovoz s nulovým nebo nižším clem z Nového Zélandu pouze v omezených množstvích (prostřednictvím tzv. celních kvót). Jednání o dohodě o volném obchodu s Novým Zélandem začala v červnu 2018 (více v příspěvku „EU jedná s Novým Zélandem o nové obchodní dohodě”, Vnější obchodní vztahy v červnu 2018 a v příspěvku „Komise přijala strategii pro spolupráci v indicko-tichomořském regionu”, Vnější obchodní vztahy v září 2021). Do března 2022 proběhlo 12 kol jednání a k uzavření jednání došlo na konci června 2022. Obchodní dohoda mezi EU a Novým Zélandem je první dohodou, která začleňuje nový přístup EU k obchodu a udržitelnému rozvoji oznámený ve sdělení Síla obchodních partnerství: společně za zelený a spravedlivý hospodářský růst. Poprvé obsahuje obchodní dohoda zvláštní kapitolu o udržitelných potravinových systémech, zvláštní článek o obchodu a rovnosti žen a mužů a zvláštní ustanovení o reformě obchodu a dotací na fosilní paliva. 

Pokud Rada přijme rozhodnutí o podpisu, mohou EU a Nový Zéland dohodu formálně podepsat. Po podpisu bude znění dohody předáno EP k vyjádření souhlasu. Poté, co EP vysloví souhlas, může Rada přijmout rozhodnutí o uzavření dohody a jakmile Nový Zéland oznámí, že rovněž dokončil ratifikaci, může dohoda vstoupit v platnost.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality