Výchova, vzdělání a mládež v únoru 2023

Tým Evropa se zavázal přispět 313 mil. € na lepší vzdělávání pro děti v krizi

  • EU a členské státy chtějí podpořit mezinárodní fond OSN „Vzdělávání nemůže čekat”

Krátce…

Tým Evropa se zavázal přispět 313 mil. € na lepší vzdělávání pro děti v krizi

  • Komise a členské státy se zavázaly investovat 313 mil. € do mezinárodního fondu OSN „Vzdělávání nemůže čekat”.
  • Fond má pomoci dětem postižených krizí, jež by jinak byly bez dlouhodobého vzdělávání.
  • EU a fond podporují přístup ke kvalitnímu vzdělání pro děti, které by nejvíce zaostávaly.
  • Dále si kladou za cíl vytvořit investice do vzdělání efektivnějšími, udržitelnějšími tak, aby sbližovali humanitární a rozvojové intervence v souladu se závazky Summitu pro transformaci vzdělání.

Tým Evropa se 16. 2. 2023 zavázal investovat 313 mil. € do mezinárodního fondu OSN Vzdělávání nemůže čekat (ECW). Fond má pomáhat dětem postižených krizí, jež by jinak byly bez dlouhodobého vzdělávání. EU a fond podporují přístup ke kvalitnímu vzdělání pro děti, které by nejvíce zaostávaly. Dále si kladou za cíl vytvořit investice do vzdělání efektivnějšími, udržitelnějšími tak, aby sbližovali humanitární a rozvojové intervence v souladu se závazky Summitu pro transformaci vzdělání. Financování prostřednictvím programu „Vzdělávání nemůže čekat“ doplňuje další podporu EU na podporu kvalitního vzdělávání dětí a mladých lidí v mimořádných situacích a vleklých krizích a na zvýšení odolnosti vzdělávacích systémů v partnerských zemích. Investice EU do vzdělávání v nestabilních zemích v období 2021–2027 dosáhnou 3,2 mld. € z rozpočtu EU. ECW je globální fond OSN pro vzdělávání v nouzových situacích a vleklých krizích. ECW působí ve 31 zemích a již podpořilo 6,9 mil. dětí a mladých lidí. Německo je jediným největším přispěvatelem do ECW s 210 mil. € na období 2023–2026. Dalšími členskými státy, které přispívají k celkovému závazku Týmu Evropy, jsou Dánsko, Finsko, Irsko, Španělsko a Itálie. Komise od svého spuštění financovala ECW částkou 27,5 mil. € a nyní dá k dispozici dalších 25 mil. € na období 2023–2027. EU je i nadále pevně odhodlána urychlit pokrok směrem k cíli udržitelného rozvoje 4 (SDG 4) v oblasti kvalitního vzdělávání. Instituce EU a členské státy společně přispívají více než ½ veškeré celosvětové pomoci na vzdělávání a podporují vzdělávací sektor ve více než 100 zemích po celém světě.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality