Zaměstnanost a sociální věci v únoru 2023

Komise navrhuje kompenzaci v hodnotě 1,9 mil. € pro 559 propuštěných belgických pracovníků

  • Komise finančně podpoří propuštěné belgické zaměstnance

Komise navrhuje kompenzaci v hodnotě 1,9 mil. € pro 559 propuštěných belgických pracovníků

  • Komise navrhuje podpořit 559 belgických pracovníků, kteří byli propuštěni z logistické společnosti TNT v Belgii.
  • Navrhovaná kompenzace v hodnotě 1.9 mil. € má být financována z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci pro vysídlené pracovníky (EGF).
  • Financování má pomoci s hledáním nového zaměstnání prostřednictvím na míru ušitého vedení a poradenství, školení a podpory při zahájení vlastního podnikání.
  • Členské státy mohou žádat o finanční prostředky EU, když v určitém referenčním období přijde o práci alespoň 200 pracovníků. 

Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund for Displaced 

Workers following an application from Belgium – EGF/2022/002 BE TNT (COM(2023)69)

Pozadí

TNT Group je společnost působící v oblasti logistiky. Když FedEx Group v roce 2016 převzala TNT Group, rozhodla se společnost učinit z letiště Paris-Charles de Gaulle (CDG) primární uzel pro své operace, propojený se všemi evropskými letišti a také s letišti v Americe, Asii a na Středním východě. Letiště v Lutychu bylo zmenšeno na sekundární uzel spojený pouze s některými evropskými letišti. V důsledku toho společnost v roce 2022 snížila počet zaměstnanců na letišti v Lutychu. Propouštění se týká zejména regionu Valonsko v Belgii a zejména provincie Lutych. Míra nezaměstnanosti ve Valonsku je 8,7 %, což je více než průměr 5,9 % na belgické národní úrovni. Propouštění v TNT má dopad zejména na pracovníky s nízkou kvalifikací a lidi ve věku 50+, jejichž šance na nalezení práce bývají na regionálním trhu práce nízké. Právě tito pracovníci by měly mít z navržených podpůrných opatření EFG obzvláště prospěch. Valonský institut pro hodnocení, prognózu a statistiku (IWEPS) odhaduje roční průměrnou míru růstu belgické národní zaměstnanosti pro rok 2022 o 1,3 % nižší než v roce 2021. V této souvislosti budou bývalí pracovníci TNT potřebovat dodatečnou a cílenou podporu, aby zvýšili své šance na hledání nových pracovních míst. Podle nařízení o EFG na období 2021–2027 fond podporuje vysídlené pracovníky a OSVČ, které ztratily svou činnost. Podpora z EFG je snadněji dostupná pro lidi postižené restrukturalizací: pro podporu mohou být způsobilé všechny typy neočekávaných významných restrukturalizačních událostí, včetně ekonomických dopadů pandemie COVID-19 a neodůvodněné ruské invaze na Ukrajinu, jakož i větších ekonomických trendů, jako je dekarbonizace a automatizace. Členské státy mohou žádat o finanční prostředky EU, když v určitém referenčním období přijde o práci alespoň 200 pracovníků. Celkově od roku 2007 EFG uvolnil 688 mil. € ve 175 případech a nabídl pomoc více než 167 tis. lidem ve 20 členských státech. Opatření podporovaná EFG doplňují vnitrostátní aktivní opatření na trhu práce.

Klíčové a sporné body

Podpora propuštěným pracovníkům zahrnuje poradenské služby a pomoc při hledání zaměstnání, přizpůsobenou odbornou rekvalifikaci a školení v oblasti digitálních dovedností. Účastníci mohou také získat rady, jak začít s vlastním podnikáním, a využít granty na zahájení podnikání až do výše 15 tis. €. Opatření také zahrnují různé příspěvky pro pracovníky, např. finanční pobídky k účasti na hledání zaměstnání a školicích činnostech, včetně zlepšení IT dovedností. Celkové odhadované náklady na tato opatření jsou přibližně 2,3 mil. €, z nichž 85 % (1,9 mil. €) má pokrýt EFG. Valonský region v Belgii by měl financovat zbývajících 15 % (400 tis. €). Podpora oprávněným pracovníkům začala poté, co společnost pracovníky propustila.

Předpokládaný další vývoj

Návrh Komise vyžaduje nyní schválení EP a Radou.

Odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality