Akt o kritických surovinách

Evropská komise zveřejnila ve čtvrtek 16. března 2023 Akt o kritických surovinách (European Critical Raw Materials Act), jehož cílem je zajistit přístup EU k bezpečným, diverzifikovaným, cenově dostupným a udržitelným dodávkám kritických surovin.

Kritické suroviny jsou nepostradatelné pro širokou škálu strategických odvětví, včetně průmyslu s nulovými emisemi, digitálního průmyslu, letectví a kosmonautiky a odvětví obrany. Zároveň je však Evropa silně závislá na dovozu těchto surovin, a to často od téměř monopolních dodavatelů ze třetích zemí. Akt tedy cílí na nutnost zmírnit rizika pro evropské dodavatelské řetězce související s touto závislostí, a tedy i na posílení ekonomické odolnosti EU.

Konkrétně aktstanovuje cíle, aby se v EU do roku 2030 těžilo 10 % spotřeby strategických nerostných surovin, zpracovalo 40 % jejich spotřeby a recyklovalo 15 % jejich spotřeby. Zároveň má být diverzifikován import strategických nerostných surovin tak, aby do roku 2030 nebyla EU u dovozu jakékoli z nich závislá z více jak 65 % na jedné třetí zemi.

Akt dále zavádí tzv. strategické projekty, jejichž účelem je zajištění bezpečnosti dodávek strategických nerostných surovin. Tyto projekty mají status nejvyššího veřejného zájmu a pro vybrané z nich bude k dispozici podpora přístupu k financování a kratší povolovací lhůty (24 měsíců u povolení k těžbě a 12 měsíců u povolení ke zpracování a recyklaci).

Členské státům zároveň akt stanovuje povinnost vytvořit tzv. národní průzkumné plány a revidovat je každých 5 let. Ty by měly zahrnovat informace o nerostných surovinách na teritoriu členských států a o chemickém složení půdy.

Akt zavádí také povinnost auditu pro velké podniky, které zpracovávají strategické nerostné suroviny pro baterie, zařízení na výrobu vodíku, tepelná čerpadla, přenos dat, drony, raketomety, satelity, pokročilé čipy a mobilní elektronická zařízení. Cílem auditu je zmapovat, kde se používané strategické suroviny těží, zpracovávají nebo recyklují a provést zátěžový test jejich dodavatelského řetězce.

Akt klade důraz i na oběhovost. Členské státy a soukromí provozovatelé budou muset navýšit sběr odpadů s vysokým obsahem strategických nerostných surovin, zvýšit opětovné použití výrobků a technologickou vyspělost recyklačních technologií a zajistit, aby měla jejich pracovní síla tomu odpovídající dovednosti.

Akt o kritických surovinách je předkládán souběžně s Aktem o klimaticky neutrálním průmyslu, jehož cílem je rozšířit výrobu klíčových technologií s nulovými emisemi v EU, aby vznikly bezpečné, udržitelné a konkurenceschopné dodavatelské řetězce pro výrobu čisté energie, a bylo tak dosaženo klimatických cílů EU v oblasti energetiky a ochrany klimatu.

Zdroj: Evropská komise, Úřad vlády ČR

Autorka: Kristina Hubáčková, Euroskop.cz

Foto: Unsplash

Sdílet tento příspěvek