Česká republika obdržela první platbu za úspěšné provádění Národního plánu obnovy

Česká republika dnes obdržela finanční prostředky ve výši 928 milionů EUR v návaznosti na svou první žádost o platbu ve formě grantu z Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility). Tyto prostředky byly České republice zaslány na základě uspokojivě splněných 37 milníků a cílů českého plánu pro oživení a odolnost, tzv. Národního plánu obnovy (NPO). Česku se tak podařilo splnit svůj první balíček milníků a cílů NPO. Kromě jiných opatření byla například dokončena modernizace železničních mostů či tunelů, vytvořena platforma pro digitalizaci hospodářství nebo byl spuštěn nový program podpory výzkumu a vývoje.

Česká republika předložila svou první žádost o platbu 25. listopadu 2022. Následně běžela dvouměsíční posuzovací lhůta, kdy probíhala technická jednání s Evropskou komisí na pracovní úrovni k posouzení uspokojivého splnění milníků a cílů NPO ze strany Česka. To se České republice podařilo úspěšně doložit. Jak uvedla předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová, Česká republika by měla dále pokračovat v dobré práci při implementaci NPO. Komise již v září roku 2021 vyplatila ČR 915 milionů EUR v rámci 13% předfinancování.

Implementace NPO představuje nejen klíčovou složku procesu hospodářské a sociální obnovy ČR po pandemii covidu-19, nýbrž však přispívá i ke zvládnutí dopadů války na Ukrajině, zejména v oblasti energetiky. Právě v reakci na energetické dopady války na Ukrajině na členské státy nastínila Komise v březnu 2022 připravovaný plán s cílem snížit závislost na importu fosilních paliv z Ruské federace, který byl následně v květnu detailněji představen jako plán REPowerEU. Jeho cílem je dosáhnout kromě úspor energie v Evropě a podpory produkce čisté energie z obnovitelných zdrojů i diverzifikace dodávek energie za účelem snížit energetickou závislosti EU na importu fosilních paliv zejména právě z Ruska.

Za účelem podpory při naplňování cílů plánu REPowerEU se České republice podařilo v rámci jejího předsednictví v Radě EU vyjednat změnu nařízení k Recovery and Resilience Facility (RRF) pro REPowerEU. Tato změna umožní členským státům využití dodatečných finančních prostředků v reakci na současné energetické výzvy, kterým Evropa čelí. Tyto prostředky mají být distribuovány na základě doplnění opatření do zvláštní REPowerEU kapitoly  v aktualizovaných plánech pro oživení a odolnost členských států EU. Podpora z nástroje RRF má však stále pomáhat členským státům EU, nejen efektivně reagovat na aktuální výzvy, nýbrž souběžně pokračovat v plnění dlouhodobých prioritních cílů v oblastech zelené či digitální transformace.

Autor: Tomáš Nalejvač, Úřad vlády ČR

Foto: Unsplash

Sdílet tento příspěvek