Ministři jednali o přípravě Evropské rady a posunuli jednání v nové úpravě severoirského protokolu

Jedním z hlavních témat jednání ministrů pro evropské záležitosti, které se uskutečnilo v úterý 21. března v Bruselu, byla příprava nadcházející Evropské rady. Rada dále přijala rozhodnutí týkající se společného postupu v souvislosti se severoirským protokolem. Během oběda si ministři neformálně vyměnili názory s místopředsedkyní ukrajinské vlády pro evropskou a euroatlantickou integraci Olhou Stefanishynou. Českou republiku na zasedání zastupoval ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek. 

Rada v úterý přijala dvě rozhodnutí týkající se Windsorského rámce, na němž se Komise a vláda Spojeného království po měsících jednání shodly 27. února 2023. Z jednání vyplývá nový společný postup v souvislosti se severoirským protokolem. Otázka týkající se zboží proudícího mezi Irskem a Severním Irskem zůstává jedním z hlavních bodů diskuse nad podobou severoirského protokolu, jelikož Severní Irsko v současnosti tvoří součást vnitřního trhu Spojeného království a zároveň i vnitřního trhu EU. Ačkoli se Severní Irsko nadále řídí pravidly EU pro obchod se zbožím, nová dohoda, nazývána Windsorský rámec, stanoví pravidla týkající se obchodu, státních dotací a daně z přidané hodnoty, za účelem snížení dopadů obchodní hranice v Irském moři, kterou vytvořila původně stvrzená dohoda z roku 2021. 

Tato shoda odráží dlouhodobý závazek EU nalézt se Spojeným královstvím shodu na řešeních ve prospěch obyvatel a podniků v Severním Irsku, jakožto i její závazek chránit Velkopáteční dohodu ukončující třicet let trvající konflikt v Severním Irsku.

Březnová Evropská rada

Rada dále projednala návrh závěrů pro zasedání Evropské rady, které se bude konat ve dnech 23. a 24. března v Bruselu. Vedoucí představitelé EU se na svém nadcházejícím zasedání budou zabývat především ruskou agresí proti Ukrajině, otázkou posílení konkurenceschopnosti unijní ekonomiky a energetikou. Lídři budou také informováni o pokroku v oblasti migrace, která byla tématem mimořádné únorové Evropské rady. Ministři pro evropské záležitosti se na jednání Rady shodli na nutnosti další podpory Ukrajiny ve všech relevantních oblastech a přivítali pondělní dohodu ministrů zahraničí a obrany na dodávkách munice. V oblasti posílení konkurenceschopnosti ministr Bek spolu s dalšími deseti stejně smýšlejícími členy Rady podpořil další prohloubení vnitřního trhu a otevřenou a ambiciózní unijní obchodní politiku.

Každoroční dialog o právním státě

V rámci každoročního dialogu o právním státě vedli ministři diskusi o jednotlivých zemích. Výměna názorů se zaměřila na klíčový vývoj na Slovensku, ve Finsku, Belgii, Bulharsku a České republice, která tak otevřela druhý cyklus těchto debat. V rámci svého vystoupení ministr Bek prezentoval pokrok dosažený Českou republikou v oblastech indikovaných ve výroční zprávě Komise, jako jsou například pomalá digitalizace justice, implementace protikorupční strategie či pravidel pro zajištění transparentnosti vlastnické struktury médií. Diskuse o jednotlivých zemích jsou součástí závazku posílit a strukturovat každoroční dialog o právním státě a zároveň plně respektovat zásady objektivity, nediskriminace a rovného zacházení se všemi členskými státy. Cílem je vždy konstruktivní a otevřená výměna připomínek a sdílení osvědčených postupů.

Zdroj: Rada EU, Švédské předsednictví v Radě EU

Autorka: Barbora Novotná, Euroskop.cz


Sdílet tento příspěvek