Přehled nelegální migrace do EU v roce 2023

Podívejte se na pravidelný přehled nelegální migrace do EU, který zpracovává agentura Frontex.

V prvních dvou měsících roku 2023 se počet nelegálních překročení hranic zvýšil na 28 130, což je zhruba stejný počet jako ve stejném období loňského roku. Nejaktivnější zůstávají trasy přes centrální Středomoří a západní Balkán. Frontex uvádí, že v dané situaci se operačních činností účastní více než 2400 stálých důstojníků a zaměstnanců agentury Frontex.

Co se týče aktuální situace na jednotlivých migračních trasách do EU:

  1. Trasa centrálního Středomoří – stále platí za jednu z nejvíce atraktivních tras, přičemž během prvních dvou měsíců roku 2023 zde došlo cca k 12 000 nelegálních překročení hranic. Jedná se tedy o dvojnásobek oproti loňskému roku.
  2. Trasa přes západní Balkán – oproti trase přes Středomoří zaznamenala balkánská trasa pokles přechodů, a to také díky větší spolupráci v oblasti vízové politiky mezi Srbskem a EU. Stále však platí, že se jedná o druhou nejvíce vytíženou migrační trasu do EU s počtem cca 8 400 nelegálních přechodů.

Největší počet odhalených případů představují státní příslušníci Sýrie, Pobřeží slonoviny, Guineje, Afghánistánu a Pákistánu.

V únoru bylo na vnějších hranicích EU* zjištěno téměř 13 800 nelegálních překročení hranic, o něco více než před rokem.

Zdroj: Frontex

Ilustrační foto: Unsplash

Sdílet tento příspěvek