Evropský parlament si připomněl 25. výročí Velkopáteční dohody

Poslanci si ve středu 29. března v rámci slavnostního ceremoniálu na půdě Evropského parlamentu připomněli 25. výročí Velkopáteční dohody z Belfastu, která v roce 1988 ukončila 30 let trvající násilný konflikt v Severním Irsku. Ceremoniálu se kromě europoslanců zúčastnili i předsedové evropských institucí.

Předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsola při zahájení vzpomínkového ceremoniálu ocenila Velkopáteční dohodu a označila ji za dokument, „který vnesl mezi lidi harmonii“. Samotné výročí podpisu Velkopáteční dohody sice připadá na 10. dubna, avšak vzhledem k časovému rozvržení plenárních zasedání si datum podpisu tohoto důležitého dokumentu Parlament připomněl již v tomto týdnu.

Velkopáteční dohodu podepsaly 10. dubna 1998 britská a irská vláda, a v květnu téhož roku ji potvrdila referenda v Irsku a Severním Irsku. Dohoda zavedla decentralizované struktury pro rozdělení politické moci mezi nacionalistické a unionistické komunity v Severním Irsku a ukončila třicetileté období násilného konfliktu, známé jako The Troubles. Od té doby se dohoda dotkla všech aspektů života v Severním Irsku – od politických institucí, až po Brexit a jeho vliv na tuto část Spojeného království.

The Troubles Severní Irsko vzniklo v roce 1921 a zůstalo součástí Spojeného království i po tom, co se zbytek Irska stal nezávislým státem. To vedlo k rozdělení obyvatelstva na dva názorové proudy – unionisty, kteří si přáli, aby Severní Irsko zůstalo v rámci Spojeného království, a nacionalisty, kteří vyjadřovali názor, že by se mělo stát součástí nově osamostatněné Irské republiky. Od konce 60. let 20. století přicházely ze strany ozbrojených skupiny z obou názorových uskupení, například Irská republikánská armáda a Ulsterské dobrovolnické síly, vlny násilí. Nepokoje trvaly téměř 30 let a stály život více než 3 500 lidí.

Velkopáteční dohoda mimo jiné především zabraňuje vzniku „tvrdé“ hranice na irském ostrově a zajišťuje spolupráci mezi severem a jihem. Právě odchod Velké Británie z Evropské unie tento základní princip ohrozil a zdůraznil důležitost a nutnost principy Velkopáteční dohody zachovat a aktivně chránit. Řešení bylo nalezeno v podobě protokolu o Irsku a Severním Irsku, který umožňuje hladké fungování jednotné ostrovní ekonomiky, a tedy ochraňuje Velkopáteční dohodu ve všech jejích aspektech.

I přes zakotvení severoirského protokolu chránícího principy Velkopáteční dohody ve Výstupové dohodě (Withdrawal Agreement) i politickou shodu nad jeho podpisem, bylo řádné provádění protokolu poznamenáno rostoucím napětím a politickými problémy. Významné výročí tedy přichází v době, kdy se téma Velkopáteční dohody a její ochrany často propisuje do jednání napříč Evropskou unií. Po bilaterálních schůzkách byla po projednání na úrovni Rady i britské Dolní sněmovny vytvořena nová dohoda, nazvaná Windsorský rámec, která se snaží zlepšit jíž dříve zavedená pravidla pro Severní Irsko. Severní Irsko se i prozatím nadále řídí pravidly EU pro obchod se zbožím, avšak Windsorský rámec stanoví pravidla týkající se obchodu, státních dotací a daně z přidané hodnoty, za účelem snížení dopadů obchodní hranice v Irském moři, kterou vytvořila původně stvrzená dohoda z roku 2021. Windsorský rámec dále slibuje přinést stabilitu a jasnost pro podniky a obyvatele regionu a otevřít novou kapitolu ve vztazích mezi EU a Spojeným královstvím.

„Před 25 lety se nemožné stalo skutečností,“ uvedla na slavnostním plenárním zasedání Evropského parlamentu předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová. Se závazkem, že nová Windsorská dohoda bude fungovat, zdůraznila, že „na irském ostrově již nikdy nebude existovat tvrdá hranice“. „Spojené království sice odešlo, ale mír zůstává evropským příslibem,“ uzavřela.

Zdroj: Evropský parlament

Autorka: Barbora Novotná, Euroskop.cz

Sdílet tento příspěvek