Evropský rok dovedností

Evropský parlament včera, 30. března, přijal rozhodnutí o Evropském roku dovedností na období od května 2023 do května 2024. Cílem rozhodnutí je posílení kvalifikace pracovní síly a konkurenceschopnosti evropských podniků v souladu s ekologickou a digitální transformací, které přináší nové požadavky na dovednosti, a zároveň vytváří nové příležitosti na pracovním trhu.

Více než tři čtvrtiny společností v Evropské unii uvádí, že je náročné najít pracovníky s potřebnými dovednostmi, zatímco téměř polovina pracovníků se domnívá, že jejich dovednosti a kompetence se dostatečně neshodují s náplní jejich práce. Proto je potřeba zlepšit kvalifikaci pracovní síly, a to zejména v oblasti digitalizace. Index digitální ekonomiky a společnosti (DESI) totiž ukazuje, že každá třetí osoba pracující v Evropě postrádá základní digitální dovednosti.

Důležité je také posílit sektor informačních a komunikačních technologií, ve kterém jsou nedostatečně zastoupeny ženy. V tomto sektoru je mimo jiné cílem Evropské unie dosáhnout zaměstnanosti 20 milionů odborníků do roku 2030.

Následující graf ukazuje poměr obyvatelstva s alespoň základními digitálními dovednostmi ve věku 16 až 74 let v jednotlivých zemích Evropské unie a taktéž na Islandu, v Norsku a Švédsku. Nejvyšší digitální gramotností v EU disponují obyvatelé Nizozemí a Finska. Co se týče České republiky, digitální dovednosti alespoň na základní úrovni ovládá nadpoloviční většina (60 %) obyvatel.

Evropský rok dovedností má podpořit zaměstnanost, inovace a evropskou konkurenceschopnost prostřednictvím podpory digitálního vzdělávání, investic do odborné přípravy a zvyšování kvalifikace pracovní síly, rozšíření mobility talentovaných pracovníku ze třetích zemí a snahy sladit příležitosti trhu práce s očekáváním a dovednostmi lidí. V této souvislosti bude velmi důležitá spolupráce a koordinace mezi regionálními a místními orgány, soukromými i veřejnými organizacemi, místními podniky a poskytovateli vzdělání a odborné přípravy.

Podpořeno a financováno by mělo být mnoho již probíhajících projektů a iniciativ zaměřujících se na podporu a rozvoj nových dovedností. Zdrojem financování a investic může být např. Program Digitální Evropa s rozpočtem 580 milionů eur s cílem rozvoje pokročilých digitálních dovedností, program Horizont Evropa podporující dovednosti výzkumných pracovníků, podnikatelů a inovátorů, nebo program Erasmus+ zaměřen na osobní a profesní rozvoj účastníků vzdělávání, zaměstnanců a institucí činných v oblasti odborného vzdělávání.

Autorka: Martina Wranová, Euroskop.cz

Zdroj: Rada EU, Evropská komise, World Economic Forum

Graf: Eurostat

Sdílet tento příspěvek