Kulatý stůl Národního konventu o EU na téma: Revize energetického trhu

Dnes proběhl další ze série kulatých stolů Národního konventu o EU, tentokrát na téma revize energetického trhu. Debata se uskutečnila od 9:00 online skrze platformu Webex Teams. Diskuze se zúčastnili zástupci státní správy, obou komor parlamentu, hospodářské, akademické a sociální sféry, společně s odborovými svazy, zástupci evropských institucí a vybranými novináři. Odborným garantem tohoto stolu byl Institut pro evropskou politiku EUROPEUM.

Debata Národního konventu o EU se zaměřila na tři diskuzní otázky:

  1. Jak lze hodnotit návrh Evropské komise na revizi evropského trhu s elektřinou z pozice České republiky?
  2. Jak lze hodnotit revizi pravidel vnitřního trhu se zemním plynem v kontextu energetické krize?
  3. Jakým způsobem by se měla EU připravit na nadcházející zimu?

Kulatým stolem provázel Martin Vokálek, výkonný ředitel Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM. Úvodní slovo pronesl vrchní ředitel Sekce pro evropské záležitosti Štěpán Černý, který vyzdvihl energetické zvládnutí letošní zimy ze strany ČR. Dále zmínil, že naplněnost zásobníků plynu v ČR se v těchto dnech pohybuje stále nad 50% hranicí. Za garanta kulatého stolu vystoupil Vít Havelka, který uvedl, že nyní je Evropská unie ve výrazně lepší výchozí situaci, než tomu bylo na jaře minulého roku, nicméně dostatek zemního plynu a jeho přijatelná cena bude zásadní pro evropskou ekonomiku.

První stanovisko prezentovala expertka na energetiku Lenka Kovačovská z MPO ČR, která uvedla, že se dařilo snižovat spotřeby plynu, konkrétně bylo od začátku října doposud spotřebováno o 20,6 % plynu méně oproti průměru předchozích tří let, což ve výsledku představuje úsporu 1,04 miliardy metrů krychlových plynu oproti předchozí topné sezóně.

Druhé stanovisko představil zástupce generální ředitelky Svazu průmyslu a dopravy ČR, Bohuslav Čížek. Dodal, že plyn i přes současnou krizi vnímá nadále jako jednu z klíčových částí energetického mixu pro zabezpečení energetických a technologických potřeb ČR v budoucnu. Proto je podle něj potřebné dokončit revizi pravidel pro trh se zemním plynem.

První část diskuze uzavřela expertka na energetickou transformaci Veronika Murzynová z Centra pro dopravu a energetiku. Ta uvedla, že návrh reformy evropského trhu s elektrickou energií, lze považovat za správný krok směrem k evropské energetice založené na obnovitelných zdrojích.

Celé znění podkladového materiálu a další články k tomuto tématu naleznete na webových stránkách Národního konventu o EU.

Sdílet tento příspěvek