Neformální zasedání ministrů zdravotnictví

Ministři zdravotnictví EU se 5. května ve Stockholmu sešli na neformálním zasedání, aby projednali problémy spojené se zajištěním dostupnosti léčivých přípravků a předcházeli tak jejich nedostatku. Dalšími tématy byla každodenní práce ve zdravotnictví a způsoby, jak mohou členské státy EU dále zlepšit cenovou dostupnost léčivých přípravků. Českou republiku ve Stockholmu zastupoval ministr zdravotnictví a místopředseda vlády Vlastimil Válek.

V posledních letech se situace s nedostatkem léků zhoršuje a zároveň stoupá poptávka i po široce používaných základních léčivech. Během pandemie COVID-19 se tato nedostupnost nejen prohloubila, ale hlavně se stala zjevnější. Nedostatek léčiv vystavuje riziku jak pacienty, tak evropské systémy zdravotní péče a Evropská unie dlouhodobě pracuje na legislativě i nelegislativních úpravách v oblasti výroby léčiv, které by dostupnost léčivých přípravků na evropském trhu stabilizovaly. Mezi doposud nejviditelnější kroky evropských institucí patří nedávno představený farmaceutický balíček, ve kterém Komise například navrhuje urychlení schvalovacích procesů léčiv a obecně návrh představuje nejhlubší reformu této oblasti za více než 20 let. 

Farmaceutický balíček Evropské unie
Novou lékovou strategii Komise představila 26. dubna letošního roku. Tato dlouho očekávaná revize farmaceutické legislativy reaguje na výše popsané problémy na trhu a má všem pacientům v Evropské unii zajistit včasný a spravedlivý přístup k bezpečným a účinným lékům bez ohledu na to, ve kterém členském státě žijí. Mezi hlavní cíle nové farmaceutické legislativy patří vytvoření jednotného trhu s léčivými přípravky. Navrhovaná pravidla také vyžadují důslednější sledování dodávek léků a povinnost pro firmy na případné nedostatky předem upozornit.

Zhoršená situace v oblasti nedostatku léků napříč Evropou byla hlavním tématem diskuze evropských ministrů zdravotnictví na neformálním zasedání Rady ve Stockholmu. Ministři zdravotnictví ve Stockholmu diskutovali o připravenosti v oblasti zásobování léčiv a o potřebách členských států. Druhá část jednání se zaměřila na podporu členských států v inovativních praktikách ve zdravotnictví. Dle ministrů je zvlášť důležité obnovit rovnováhu mezi dostupností a cenovou stabilitou léčivých přípravků v EU. Ministři se také zamýšleli na tím, jak zajistit cenově dostupné a inovativní léky, které jsou často určeny pro malé skupiny obyvatel a vzhledem k nízké poptávce jsou tak na trh uváděny za vyšší ceny. 

Sdílet tento příspěvek