Jak EU slaví mezinárodní den (boje) proti homofobii a transfobii?

Svět si dnes již po devatenácté připomíná Mezinárodní den (boje) proti homofobii a transfobii (IDAHOBIT day). Právě 17. květen totiž připadá na výročí dne, kdy byla homosexualita vyškrtnuta z Mezinárodní klasifikace nemocí Světové zdravotnické organizace v roce 1990. Do oslav tohoto dne se zapojuje více než 130 zemí světa, které tím chtějí zvýšit povědomí o diskriminaci a represích vůči lidem s jinou než heterosexuální orientací či cisgenderovou identitou po celém světě a vytvořit tak příležitost k možnému veřejnému dialogu o této problematice. Poprvé proběhly oslavy tohoto dne ve 40 zemích v roce 2005. Státy a instituce se této akce účastní například formou pořádání debat a průvodů či vyvěšením duhové vlajky. IDAHOBIT day si rovněž připomínají instituce Evropské unie.

Již včera 16. května bylo vydáno prohlášení vysokého představitele jménem Evropské unie. Klade zde především důraz na rovnost lidských práv pro všechny bez ohledu na sexuální orientaci či genderovou identitu. Jakékoliv formy násilí či diskriminace proti LGBTQ+ osobám považuje za nepřijatelné a v rozporu s hodnotami Evropské unie. Vyzývá tedy státy, které dosud homosexualitu kriminalizují, k odstranění této represivní politiky. Vyjádřil veškerou podporu občanské společnosti a obráncům práv a svobod pro LGBTQ+ komunitu.

Evropská rada již tradičně vyvěsila duhovou vlajku před budovu a na svém twitterovém účtu k tomu dodala, že Evropská unie svou participací na tomto dni znovu potvrzuje právo všech jedinců na svobodu milovat toho, koho chtějí, a to beze strachu z diskriminace. Jedná se o jedinou možnost, jak vytvořit skutečnou unii rovnosti. Evropská unie také klade důraz na potřebu širšího dialogu mezi institucemi, zeměmi a občanskou společností Evropského společenství.

Duhová vlajka zavlála také u budov Evropského parlamentu ve Štrasburku, Bruselu i Lucemburku a na sociálních sítích jménem Parlamentu předsedkyně Roberta Metsola zdůraznila, že dnešek je oslavou svobody, diverzity a rovnosti a připomínka důležitosti boje proti jakýmkoliv projevům nenávisti proti LGBTQ+ osobám.

Podporu LGBTQ+ komunitě také vyjádřila na svém twitterovém účtu Evropská komise a sama vrchní eurokomisařka Ursula von der Leyen. Jakožto místopředsedkyně pro hodnoty a transparentnost podpořila Mezinárodní den proti homofobii a transfobii day také česká eurokomisařka Věra Jourová.

Přestože se jednalo o významný milník v boji za rovnoprávnost LGBTQIA+ komunity, občanské organizace, aktivisté i státní instituce rovněž připomínají potřebu dialogu a zásadně odmítají a odsuzují jakékoli formy násilí či diskriminace proti osobám s různou sexuální orientací či genderovou identitou, které stále přetrvávají v některých částech světového společenství.

Autorka: Kateřina Dvořáková, Euroskop.cz

Foto: Evropská rada

Sdílet tento příspěvek