EU a Korejská republika na summitu oslavily 60 let spolupráce

Při příležitosti 60. výročí navázání diplomatických vztahů mezi EU a Jižní Koreou se v Soulu v pondělí 22. května uskutečnil již 10. summit předních korejských představitelů a zástupců EU. Na vrcholné setkání zavítala předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen a předseda Evropské rady Charles Michel, kteří se společně s jihokorejským prezidentem Yoon Suk-Yeolem dohodli na zintenzivnění vzájemné spolupráce.  

Čelní představitelé na pondělním summitu vyzdvihovali pokrok v rozvoji vzájemných vztahů i dosavadní plnění rámcové dohody, jejíž obsah zahrnuje například podmínky volného a férového obchodu nebo společného přístupu k řešení krizí. Na setkání taktéž opakovaně zaznělo, že partnerství Jižní Koreje a EU je nadále založeno na společných zájmech a sdílených hodnotách, mezi které patří především udržování demokracie, právního státu, dodržování lidských práv a mezinárodního řádu.

Jedním z hlavních témat, na které se jednání zaměřilo, byl nejnovější vývoj ruské agrese na Ukrajině. Evropská unie společně s členskými státy od začátku války uvolnila na pomoc Ukrajině již 70 miliard eur a zároveň přijala bezprecedentní opatření proti Rusku ve formě přísných sankcí. Vedoucí představitelé na summitu opakovaně připomněli neochvějnou podporu nezávislosti, svrchovanosti a územní celistvosti Ukrajiny, kdy ve společném prohlášení vyjádřili souhlas se zvyšováním kolektivního tlaku na Rusko skrze navýšení počtu omezujících opatření.

„Čelíme dnes hrozbám pro mezinárodní a regionální bezpečnost a rostoucí globální konkurenci. Tento summit se koná v době, kdy Rusko pokračuje v rozsáhlých útocích na obyvatele Ukrajiny. Tyto hrozby – a tato válka – ukazují, že hlubší spolupráce mezi EU a Korejskou republikou není luxusem, ale nutností, která je životně důležitá.“

předseda Evropské rady Charles Michel

Na programu jednání byl i závazek kompletní denuklearizace Korejského poloostrova. EU a Jižní Korea společně vyzvaly všechny členské státy Organizace spojených národů, zejména pak členy Rady bezpečnosti OSN, k zaujetí jednotného postoje proti severokorejskému nezákonnému zbrojnímu programu. Ursula von der Leyen uvedla, že Evropská unie odsuzuje vojenskou agresi Ruska vůči Ukrajině a taktéž neakceptuje severokorejské držení jaderných zbraní. Bylo zdůrazněno, že cesta k mírovému dialogu se Severní Koreou zůstává otevřená, zároveň však byla KLDR vyzvána k ukončení veškerých akcí, které zvyšují vojenské napětí.

Během diskuzí byl věnován prostor i prosperujícím hospodářským vztahům, díky nimž byl v roce 2022 zrealizován dvoustranný obchod se zbožím v hodnotě 132 miliard eur. EU a Jižní Korea se plánují aktuálně soustředit na zefektivnění vzájemného přístupu zemědělsko-potravinářských produktů na své trhy při zachování podmínky ekonomické bezpečnosti a dynamiky v otázkách zaměstnanosti. S ohledem na současnou krizi na globálním trhu s energiemi byly přijaty závazky k urychlení transformace energetického průmyslu a spolupráce na dosažení dekarbonizace, s čímž souvisí zájem o přechod na ekonomiku s nulovými emisemi.

Překlad:
Zahajujeme Zelené partnerství. Budeme pracovat na našem sbližování v klíčových oblastech jako je stanovení cen uhlíku, odlesňování nebo produkce platových výrobků. Plánujeme rozvíjet společné projekty v oblasti obnovitelných zdrojů energie, energetické efektivity a vodíkového hospodářství.

Evropská unie je v současnosti největším investorem v Jižní Koreji, kdy objem vzájemného obchodu vzrostl od roku 2011 o 70%. Představitelé EU navázali v otázkách hospodářské bezpečnosti na předcházející summit G7 v Hirošimě, kde taktéž projednávali posílení odolnosti dodavatelských řetězců ve strategických průmyslových odvětvích.

Zdroj: Rada EU, Evropská komise

Sdílet tento příspěvek