Žáci ZŠ Sezemice poznali základy EU a oslavili Den Evropy!

Dne 27. dubna nás navštívila paní Boukalová z pardubického Eurocentra. Pro žáky devátých ročníků byl připraven dvouhodinový program zaměřený na téma Evropské unie.

Program Jsme v EU, buďme v obraze! byl určen pro nejstarší žáky. V první části programu si žáci připomněli své znalosti a vyjádřili své názory. Nebyla opomenuta historie EU, její podstata a důvod započaté spolupráce evropských států, stejně tak jako jednotlivé členské státy, struktura, dále pak zajímavosti a měnová politika.

Všeobecný přehled o vazbě mezi Českou republikou a EU a jaké změny přináší vstup země do EU by měl mít každý Čech, Evropan. Jelikož k současné 27 chtějí přistoupit i další státy, byly zmíněny i kandidující země i to, co by mohl změnit jejich vstup.

Druhá polovina programu byla věnována prověření znalostí. Žáci spolupracovali ve skupinkách po 4 – 5 a společně hledali správné odpovědi. Soutěžní hra Riskuj o Evropské unii sklidila úspěch. Skupinky postupně vybíraly otázky skryté pod různým bodovým ohodnocením a rozdílnou tematikou. Výherci obou tříd byli na závěr oceněni.

Děkujeme tímto Eurocentru za program, který byl žákům poskytnutý zdarma.

Další poděkování patří celé třídě 9.B, která se s chutí podílela na přípravě výukových materiálů, které budou na očích a ve vestibulu budou moci i žáci nižších ročníků zjistit základní informace o členských státech EU, a to rok vstupu, vlajku státu, státy Eurozóny a pohled na hlavní města. Připomeneme si tak Den Evropy, který se každoročně slaví 9. května.

Mgr. Alena Srkalová, ZŠ Sezemice

Sdílet tento příspěvek