Výroční Světový den životního prostředí letos vyzývá k boji proti znečištění plasty

Nejvýznamnější událost z pohledu environmentální ochrany letos slaví 50. výročí. Světový den životního prostředí ustanovilo v roce 1972 Valné shromáždění Organizace spojených národů a od roku 1973 se koná každoročně 5. června. Smyslem události je šíření obecného povědomí o ekologických otázkách a upozornění na současné globální problémy spojené se znečištěním planety.

Téma výroční oslavy je věnováno boji proti znečištění plasty v rámci kampaně #BeatPlasticPollution. Jejím cílem je připomenutí, že otázka znečištění planety v důsledku nadměrného využívání jednorázových plastových výrobků se týká každého z nás. Letošní jubilejní ročník hostí Pobřeží slonoviny za podpory Nizozemska. Právě západoafrický stát zakázal v roce 2014 používání plastových tašek, aby započal přechod k opakovaně použitelným obalům. Nizozemská vláda zase prosazuje jedny z nejambicióznějších opatření na boj proti znečištění plasty.

Pobřeží slonoviny a Nizozemsko patří k řadě zemí, které se k této výzvě staví čelem a přijímají výhody oběhového hospodářství plastů. Připomenutí 50. výročí Světového dne životního prostředí je příležitostí pro všechny vlády, podniky, komunitní skupiny i jednotlivce, aby se k této snaze připojili.“

Inger Andersen, výkonná ředitelka Programu na ochranu životního prostředí OSN (UNEP)

Zaměření letošního ročníku navazuje na rezoluci přijatou v roce 2022 Shromážděním OSN pro životní prostředí, jejímž cílem je vypracování právně závazného nástroje pro boj proti znečištění plastem, včetně znečištění mořského prostředí. Nástroj má být založen na komplexním přístupu, který se bude zabývat celým životním cyklem plastů.

Každý rok je na světě vyrobeno více než 400 milionů tun plastů, z nichž třetina se použije pouze jednou. Denně se do světových řek, moří a oceánů vyhodí množství plastového odpadu, které odpovídá 2000 naplněným popelářským vozům. Plasty se vyrábějí z fosilních paliv, což znamená, že čím více plastů populace produkuje, tím více fosilních paliv se spaluje, což vede k prohlubování klimatické krize.

Aktuální zpráva Programu OSN pro životní prostředí ukazuje, že pokud se plasty začnou plošně recyklovat a opakovaně používat, je možné snížit plastové znečistění do roku 2040 až o 80%. Světový den životního prostředí proto apeluje na vlády, firmy i spotřebitele, aby se zasazovali o eliminaci závislosti na plastech pro udržitelnější budoucnost planety. 

Zdroj: unep.org
Foto: Unsplash

Sdílet tento příspěvek