Zítra nastupuje nové předsednické trio Rady EU: Španělsko, Belgie, Maďarsko

Dnešním dnem končí švédské předsednictví v Radě Evropské unie, které spolu s Francií a Českou republikou tvoří tzv. předsednické trio. Štafeta bude v sobotu 1. července předána Španělsku, které tak zahájí další osmnáctiměsíční období předsednického tria, tentokrát tvořeného Španělskem, Belgií a Maďarskem. Jakým směrem chce Španělsko posouvat agendu v Radě EU? A jaké si stanovilo priority? To se dozvíte v tomto článku.

V Radě EU zasedávají ministři z 27 členských zemí EU s cílem projednat a dohodnout se na zákonech v jednotlivých resortech. To znamená, že pokud se zákony týkají například zemědělství, tak je projednávají ministři zemědělství všech členských států.

Předsednická země má obecně zajistit kontinuitu agendy EU, zdravou tvorbu zákonů, spolupráci mezi členskými státy a koordinaci mezi ostatními institucemi EU.

Španělsko tak bude vést jednání na různých úrovních od technických po nejvyšší politické úrovně, a zároveň bude vést neformální summity.

Více informací zde.

Španělsko přebírá od zítřka na šest měsíců předsednictví v Radě EU, a to již po páté. Španělský premiér Pedro Sánchez prezentoval v červnu čtyři hlavní priority předsednictví své země. První prioritou je opětovná industrializace a zajištění její otevřené strategické autonomie. Cílem je snížení závislosti EU na dalších zemích například v oblasti energetiky a digitálních technologií, dále přilákání nových společností na evropskou půdu a vytvoření nových pracovních míst.

Logo španělského předsednictví

Druhou prioritu představuje pokrok v oblasti zelené transformace a přizpůsobení se životnímu prostředí. V rámci této priority bude španělské předsednictví prosazovat reformu trhu s elektřinou s cílem urychlení zavádění obnovitelných energií a snížení ceny elektřiny. Dalším důležitým tématem je například Fit for 55 a opatření na snížení odpadu a mikroplastů.

Zbývajícími dvěma prioritami jsou podpora větší sociální a ekonomické spravedlnosti a posílení evropské soudržnosti například skrze prohloubení vnitřního trhu, dokončení bankovní unie a unie kapitálových trhů.

Institut tria je rámcem pro těsnější a organizovanější spolupráci tří po sobě jdoucích předsednictví. Tato spolupráce je v praxi ztělesněna osmnáctiměsíčním programem Rady, známým také jako „trio program“. Předsednická trojice v něm vymezuje dlouhodobé cíle a stanovuje témata a hlavní otázky, jimiž se bude Rada zabývat v průběhu jejich působení.

Jelikož proběhnou v červnu příštího roku volby do Evropského parlamentu, je jisté, že se španělské předsednictví bude snažit rychle dokončit projednávané právní předpisy. Zároveň je pravděpodobné, že i ostatní státy vyvinou úsilí o urychlení nejdůležitějších dohod. Dále můžeme v příštím půlroce očekávat vývoj války na Ukrajině a snahy o vytvoření pozice na úrovni EU vůči Číně nebo úsilí o upevnění vztahů s Latinskou Amerikou.

Sdílet tento příspěvek