Jak na stáž v Evropské komisi? Tipy od úspěšných stážistů

Stáže pro „mladé profesionály“, kteří ve zvoleném oboru hledají praktické zkušenosti, často představují odrazový můstek. Stejně jako jiné mezinárodní organizace nabízí i Evropská unie rozmanitou škálu stáží, které představují výjimečnou platformou pro zlepšení dovedností, získání kontaktu s mezinárodním prostředím a nabytí hlubšího porozumění institucím a politikám Evropské unie.

Jakuba Malhockého, Davida Tomana a Matěje Vodu spojuje zkušenost stáže v Evropské komisi.

Blue Book Traineeships: Největší stážistický program na světě

Díky tzv. Blue Book stáži, jak se stáž v Evropské komisi jinak nazývá, mohou stážisté získat hlubší vhled do činnosti evropských institucí. Blue Book stáž je vypisována dvakrát ročně a trvá pět měsíců. Jde o placenou stáž honorovanou ve výši 1300 eur měsíčně. Počet stážistů z každé členské země se odvíjí od přiděleného koeficientu. Kandidáti si v přihlášce mohou zvolit, pro jaké generální ředitelství, agenturu anebo službu Evropské komise by chtěli pracovat.

Pokud se zajímáte o detailnější popis stáže v Komisi a podmínky přijetí, přečtěte si náš článek zde.

Výběrové řízení: Důležitá je práce s klíčovými slovy

Chcete-li se ucházet o stáž v rámci programu Blue Book, musíte projít specifickým výběrovým řízením. Podobně jako v případě základního výběrového řízení na pracovní pozice v unijních institucích (EPSO testy) ani úspěch ve výběrovém řízení na Blue Book Traineeship automaticky nezaručuje stážistickou pozici v konkrétním orgánu. Podle diskutujících výběrovým řízením projde přibližně třikrát více lidí, než ve výsledku na stáž nastoupí. Na každý krok výběrového řízení musí tedy uchazeč velmi dbát. Kromě základních tipů, jak například zdůraznit uchazečovy zkušenosti a poukázat na jazykové znalosti i znalosti záležitostí EU, přináší dotazovaní bývalí stážisté další zajímavé tipy, jak ve výběrovém řízení uspět.

Podrobné informace o průběhu výběrového řízení naleznete zde.

Všichni dotazovaní se shodli, že základem jsou formality a připravenost dokumentů.  Neměl jsem tak úplně všechno předpřipravené, a když jsem se dozvěděl, že jsem postoupil do dalšího kola a Komise ode mě chtěla nahrát další dokumenty, tak jsem to musel celkem narychlo shánět. Například uhánět bývalé zaměstnavatele, aby Vám vystavili potvrzení v přesné podobě, jak to chce Komise, může být docela oříšek,“ varuje Jakub Malhocký.

Matěj Voda zdůrazňuje, že své kariérní zkušenosti je vždy důležité podložit potvrzeními. „Je důležité se prezentovat jasně. To znamená uvést, v čem konkrétně jsou mé kvality a vybudovat si svůj kariérní příběh. To posléze nejvíce ovlivní vedoucího oddělení v tom, zda máte zkušenosti na to, dané instituci pomoci a jste pro ni tedy vhodným kandidátem.“

„V přihlášce není úplně prostor psát vyloženě motivační dopis, jsou tam pouze pole, kde má uchazeč omezený počet znaků a v tomto omezeném počtu znaků se musí co nejvíce odprezentovat a prosadit. Za mě nejdůležitější praktický tip je dobře pracovat s klíčovými slovy. Pokud uchazeč totiž postoupí dál, tak se dostane do širší databáze potenciálních stážistů, kterých jsou tisíce, a ti náboráři nebo koordinátoři dál uchazeče třídí především podle klíčových slov,“ dodává jako užitečný tip Jakub.

Stáže v Komisi? Příprava návrhů norem i politických koncepcí

Stáže v Evropské unii přináší řadu výhod a obecně přispívají k osobnímu a profesnímu růstu. Stážisté se během svého zapojení v evropské instituci seznámí s jejím fungováním a jsou přímými svědky politických procesů na evropské i mezinárodní úrovni. Stávají se plnohodnotnou složkou chodu instituce, jak potvrzuje i Jakub. „To, jak moc jsme dostali možnost nahlédnout do interního fungování Evropské unie, asi nemůžu podtrhnout víc,“ komentuje. Množství příležitostí i celkovou zkušenost však vždy ovlivňuje charakter a personální vybavení instituce, do které se uchazeč hlásí. „Zrovna Komise má velký podstav úředníků, takže jako stážista opravdu fungujete jako plnohodnotný člen týmu,“ odůvodňuje svou odpověď Jakub.

David Toman souhlasí a dodává, že „čeho si opravdu hodně váží, je to, že kolegové se ho snažili do týmu integrovat, brát na pracovní cesty a podobně“.

Stážisté se během práce setkávají s různorodou pracovní náplní. Od „klasického“ pořizování zápisů z jednání a rešerší, po správu sociálních sítí, monitoringu médií či podílu na konkrétních událostech a politikách. Jde o velmi rozmanitou a dynamickou agendu odvíjející se od konkrétní pozice a místa výkonu stáže.

V některých situacích se stážista může dostat až do překvapivě odpovědných rolí, jak popisuje Jakub. „Jednu dobu měla moje kolegyně hodně práce, a tak mě vyslala na jednání samotného. Bylo to vždy tříhodinové jednání s několika zástupci ze sedmi různých zemí. Na těchto schůzích jsme jako zástupci Komise většinou seděli pouze na náslech a s tím jsem tam byl vyslán i tenkrát. Jednání bylo však v tu dobu mezi všemi stranami velmi zaseknuté a předsednictví ho otevřelo tím, že prosilo o stanovisko Evropskou komisi. Chvíli mi trvalo, než jsem si uvědomil, že tato odpovědnost jde za mnou a musel jsem v ten moment mluvit jménem Komise naprosto spatra. To byl pravděpodobně největší zážitek za celé trvání stáže.“

Kromě profesních zkušeností stáže v EU jednotlivcům umožňují navázat kontakty s odborníky z různých oblastí a rozvíjet cenné sítě kontaktů a tím si rozšířit vyhlídky na budoucí zaměstnání. „Vytvoříte si poměrně dobrou síť mezinárodních kontaktů,“ potvrzuje Matěj a dodává, že stáž má i opravdu hezký sociální aspekt. Dle Matěje fungovala mezi samotnými stážisty velká sounáležitost. „S ostatními stážisty jsme chodili na obědy, grilovali jsme a s velkou částí z nich se vídám doteď.“

Vzhledem k dlouhodobému podstavu úředníků je práce, specificky v Evropské komisi, charakteristická dlouhými pracovními hodinami a vysokou stresovou zátěží. Dle Davida však jeho nadřízení vždy dbali na work-life balance a dostalo se mu dostatečného odpočinku i lidského přístupu. Má budoucí koordinátorka mě předem varovala, že práce je spoustu i o víkendech. Dodala ale, že po mně jako po stážistovi to chtít nebudou, protože jim záleží na tom, abychom si užili i život mimo Komisi. Každý pátek jsem tak odevzdával report toho, co jsem za týden udělal, a když jim přišlo, že jsem toho měl moc, tak jsem cítil, že další týden přišlo lehké zvolnění,“ dodává David, který pracoval v kabinetu chorvatské místopředsedkyně Evropské komise pro demokracii a demografii. Jakub, který svou stáž strávil v generálním ředitelství, sice souhlasí, ale upozorňuje, že množství práce i pracovní zátěž vždy vychází z konkrétní pozice, ve které uchazeč stáž absolvuje.

Stáž jako odrazový můstek k práci v EU?

Mnoho stážistů v Bruselu po skončení stáže zůstane, například jakožto tzv. dočasní zaměstnanci (interim agents). K tomu, aby stážista v orgánech Evropské unie po doběhnutí své stáže dostal pracovní nabídku, je však nezbytné být od prvního dne stáže velmi aktivní, účastnit se akcí i nad rámec základních povinností v rámci stáže a nezanedbávat navazování kontaktů (networking). Uchycení se v evropské instituci dle mladých profesionálů vyžaduje štěstí a trpělivost. I přesto, že nabídka pracovního místa není po ukončení stáže samozřejmostí, může stážistický půlrok sloužit jako odrazový můstek ke kariéře v Evropské unii. Dle bývalého stážisty Matěje je stáž v první řadě příležitostí si ujasnit, zda by uchazeče práce v evropských institucích bavila a naplňovala. Doplňuje, že další příležitostí nemusí být pouze práce v evropské instituci, ale po absolvování stáže v EU se otevírají dveře i do soukromého sektoru v Bruselu i jinde.

Další cestou, kterou stážisté často volí, je přihlásit se do Junior Professionals Programme (JPP), což je program sloužící pro integraci mladých zaměstnanců do Evropské unie, který umožňuje stážistům oproti externím uchazečům zjednodušeným způsobem získat pracovní smlouvu (jakožto „temporary agents„) v unijních institucích.

Stálé zastoupení ČR při EU v Bruselu poskytuje stážistům stabilní podporu a nabízí i tréninkové moduly a materiály k testům EPSO, které jsou podmínkou výběrového řízení do všech institucí Evropské unie. Jakub dodává, že právě díky aktivitám Stálého zastoupení ČR při EU má EPSO test splněný. „EPSO testy platí deset let, takže kdybych se teď zapojil do výběrového řízení na úrovni EU, tak test nemusím už opakovat. Tím pádem by mě čekal jen pohovor. A za to patří velké díky právě Stálému zastoupení, jmenovitě Lindě Messias a jejímu týmu.“

Sdílet tento příspěvek