Zajímavá pracovní nabídka v Evropském orgánu pro bankovnictví (EBA)

Evropský orgán pro bankovnictví (European Banking Authority, zkráceně EBA), unijní orgán sídlící v Paříži, vyhlásil výběrové řízení na pozici Analytik bankovního sektoru (Bank Sector Analyst)

Informace o náplni práce, požadavcích na uchazeče, kritériích výběru a způsobu přihlašování naleznete v přiloženém oznámení o výběrovém řízení.

Místo výkonu pracovní pozice: Paříž.

Uzávěrka pro přihlašování: 28. srpen 2023, 23:59 středoevropského času.

Přihlašování: Zájemci se přihlásí včasným zasláním strukturovaného životopisu (ve formátu Europass), motivačního dopisu a vyplněného formuláře o kritériích způsobilosti na emailovou adresu eba-ta-101-2023@eba.europa.eu. V předmětu zprávy uvedou svoje jméno+příjmení a referenční číslo pracovní pozice.

Referenční číslo pracovní pozice: ERA RAST TA-101-2023

Sdílet tento příspěvek