Markéta Krčmářová: „Brusel mi rozšířil obzory a přinesl chuť zkusit něco nového“

Odbor věcných politik EU na Úřadu vlády pokrývá především ekonomicky orientované agendy. Odpovědnost nese například za tvorbu a koordinaci  evropského semestru a hospodářských politik s ním spojených. V čele tohoto odboru je od roku 2021 Markéta Krčmářová.

Na Úřadu vlády ČR působíte jako ředitelka Odboru věcných politik EU od konce roku 2021. Jak jste se k práci v oblasti evropských záležitostí dostala?

V evropské agendě se pohybuji již dlouhá léta, jen poněkud úžeji vymezené. Působila jsem dlouho v celní správě, kde jsem se specializovala na různé zákazy a omezení v oblasti dovozu a vývozu zboží do a z Evropské unie, zejména pak ale na přípravu, projednávání a implementaci evropské legislativy spojené s touto agendou. Pak jsem pracovala přes čtyři roky na Stálém zastoupení v Bruselu, kde jsem měla na starosti širokou škálu činností spojených nejen s celní, respektive obchodní evropskou politikou, ale třeba i s ekonomickou, zejména pak daňovou oblastí včetně vymáhání práva a s bojem s podvody v těchto oblastech. Před skončením své mise na Stálém zastoupení jsem se začala rozhlížet, kde bych mohla nejlépe využít svoje znalosti a zkušenosti nabyté v zahraničí, včetně znalosti jazyků, a také jsem i nadále chtěla zůstat v evropských „vodách“. Nakonec jsem tedy zakotvila v Sekci pro evropské záležitosti na Úřadu vlády, kde zrovna hledali někoho, kdo by tento odbor řídil. 

Jaké zážitky a zkušenosti jste si z Bruselu přivezla?

Pobyt v Bruselu mi dal velmi mnoho, nejen po pracovní stránce. Samozřejmě jsem se zdokonalila zejména v angličtině, ale i ve francouzštině a němčině. Zdokonalila jsem se nepochybně také v negociačních technikách i písemné komunikaci. Neocenitelný a velmi obohacující byl ale Brusel v tom, že jsem poznala spoustu zajímavých lidí, Čechů i cizinců, získala mnoho přátel, kdy s některými jsem doposud stále v kontaktu.

Jakými činnostmi se zabývá Vámi řízený odbor?

Jde ve své podstatě povětšinou o ekonomicky orientované agendy. Nejvíce nás v současnosti zaměstnává Národní plán obnovy, kde je Odbor věcných politik EU gestorem nařízení, kterým se plány obnovy vydávají a řídí, tzv. Nástroje pro oživení a odolnost, známého pod anglickou zkratkou RRF. Tento rok je významný, jelikož probíhá aktualizace všech plánů obnovy a vedou se v tomto směru velmi intenzivní jednání s Evropskou komisí, u kterých jako odbor asistujeme. Dále jsme Národním kontaktním místem pro dva přímo řízené programy – pro Nástroj technické podpory (TSI) a program Občané, Rovnost, Práva a Hodnoty (CERV). Odbor věcných politik EU je rovněž gestorem tzv. evropského semestru, což je vlastně cyklus koordinace hospodářských, fiskálních a sociálních politik a politik zaměstnanosti v rámci EU, které se odráží na národní úrovni zejména v podobě Národního programu reforem, který každoročně jako odbor sestavujeme a zasíláme pak Evropské komisi k posouzení. Právě na základě národních programů reforem pak Evropská komise vydává zprávy, ve kterých hodnotí, jak v jednotlivých členských státech probíhá naplňování hospodářských a dalších politik. 

Markéta Krčmářová

Markéta Krčmářová je od konce roku 2021 ředitelkou Odboru věcných politik EU. Řadu let působila v celní správě, kde se specializovala na zákazy a omezení v oblasti dovozu a vývozu zboží do a z Evropské unie. Přes čtyři roky pak pracovala na Stálém zastoupení ČR v Bruselu.

Jak si ve Vámi zmíněných hospodářských cyklech v očích Evropské komise Česká republika vede?

Z toho, co můžu posoudit já osobně na základě svého dvouletého působení na Úřadu vlády, bych řekla, že si Česká republika vede vcelku dobře. Nezažila jsem, že bychom byli jako země předmětem tzv. hloubkového přezkumu, kdy Evropská komise zjišťuje, zda nemáme někde nějaký velký lapsus v hospodářských či fiskálních politikách. Takové země pak Komise posuzuje velice detailně a vypracovává k nim rizikové zprávy a podobně. Byť celá Evropa a celý svět v uplynulých letech prošel nejednou krizí, tak u nás nedošlo k nějakému výraznému problému v této oblasti. 

Jak vypadá typický pracovní den ředitelky Odboru věcných politik EU?

Myslím, že se asi nijak neliší od jiných podobných pozic ve státní správě       – střídá se čas na vyřizování mailové korespondence, psaní podkladů na jednání a připomínkování materiálů, telefonáty, různá jednání fyzická i videokonferenční. Někdy mám ovšem takový „fofr“, že do sebe sotva stihnu nasoukat pár chlebíčků místo pořádného oběda. Jednoduše nic neobvyklého.

Co Vás na Vaší práci nejvíce naplňuje?

Asi vědomí, že třeba na základě úspěšného vyjednávání s Evropskou komisí dosáhneme něčeho prospěšného pro Českou republiku. Například v případě Národního plánu obnovy jsme za našeho předsednictví v Radě EU v loňském roce takto pomohli vybojovat pro ČR nemalou sumu peněz pro financování iniciativ spojených s odklonem od ruského plynu a ropy. Nebo v případě našeho působení v roli Národního kontaktního místa pomáháme prostřednictvím poradenství žadatelům a zájemcům o projekty a granty, což zvyšuje jejich šanci s nimi uspět.

Co je naopak tou nejméně oblíbenou částí Vaší práce?

Nepochybně ona nezbytná úřední rutina v podobě povinností vyplňovat, podepisovat a kontrolovat spoustu různých výkazů, žádanek a faktur, vypracovávat hodnocení podřízených, kontrolovat jejich docházku. Ale nestěžuji si. Vím, že tato činnost k vedoucím pozicím patří.

S prací ve státním sektoru máte bohaté zkušenosti, jak jste sama zmínila, více než 20 let jste působila na Generálním ředitelství cel. Co Vás přimělo k této poměrně výrazné změně oboru?

Jak jsem již uvedla, pracovala jsem tam ve velmi specifické agendě, ale s evropským ekonomickým rozměrem, takže zas o tak výraznou změnu nešlo, zvlášť po působení na Stálém zastoupení v Bruselu. Podobný osud stihl, pokud vím, i několik mých bývalých kolegů ze Stálého zastoupení. Rozšířili si zde obzory, nabyli nové zkušenosti a chtěli zkusit něco nového, postavit se novým výzvám. To samé se stalo i mně.

Během předsednictví jsem se účastnila několika úspěšných předsednických aktivit, kdy našemu předsednickému týmu blahopřálo mnoho členských států i Komise se slovy: „Zvedli jste laťku vysoko, to jsme opravdu nečekali!“

Jak trávíte volný čas, když za sebou zavřete dveře kanceláře?

Snažím se zejména relaxovat pohybem, protože mám dlouhá léta sedavé zaměstnání. Jsme s manželem velcí fanoušci pěší turistiky, takže téměř každý den po práci absolvujeme aspoň malou procházku po naší vesnici. Na dovolených nachodíme i několik desítek kilometrů denně. Velmi ráda také plavu, ale na to mi v poslední době už moc času nezbývá. Hlavně ale mám velkou rodinu, tři dospělé syny a malého vnuka, o víkendech trávím často čas s nimi. A bydlím v domě se zahradou, kdy práce spojená s údržbou a péčí zejména o zahradu zabere rovněž dost času.

Jaký je aktuální obraz České republiky v EU a změnil se nějak po našem loňském předsednictví?

Nevím, zda jsem schopná to fundovaně a objektivně posoudit, ale domnívám se, že naše image se nepochybně změnila v pozitivním smyslu. Sleduji a sledovala jsem samozřejmě mediální výstupy na toto téma, které hovoří o úspěchu a velkém pokroku České republiky v tomto směru, zejména v porovnání s předchozím předsednictvím. Já osobně jsem se během předsednictví účastnila několika úspěšných předsednických aktivit, kdy našemu předsednickému týmu blahopřálo mnoho členských států i Komise se slovy: „Zvedli jste laťku vysoko, to jsme opravdu nečekali!“

Sdílet tento příspěvek