Shrnutí: 8 hlavních bodů plenárního zasedání Evropského parlamentu

Ve dnech 11. – 14. září ve Štrasburku proběhlo pravidelné plenární zasedání Evropského parlamentu. Poslanci se věnovali tématům posílení obranného průmyslu, ambiciózním cílům v oblasti zelené tranzice či energetiky. V neposlední řadě přednesla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen každoroční Projev o stavu Unie.

Iliana Ivanova bude novou eurokomisařkou

V rámci prvního dne plenárního zasedání ve Štrasburku poslanci Evropského parlamentu posvětili jmenování Iliany Ivanové na pozici nové eurokomisařky pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež. Ivanova převezme agendu po Marii Gabriel, která se této pozice vzdala na začátku letošního roku, aby se stala místopředsedkyní nově vytvořené bulharské vlády. Iliana Ivanova působí v evropských kruzích od roku 2009, kdy začala pracovat jako poslankyně Evropského parlamentu. V roce 2013 se stala ekonomkou Evropského účetního dvora a tuto pozici zastávala doposud.

Posílení obranného průmyslu EU prostřednictvím společného zadávání veřejných zakázek

Schválené zařízení zavádí krátkodobý nástroj pro posílení evropského obranného průmyslu prostřednictvím společného zadávání veřejných zakázek, které bude platné do 31. prosince 2025. Jeho hlavní myšlenkou je pomoci členským státům naplnit jejich obranné potřeby, které se zhoršily v důsledku zasílání podpory na Ukrajinu. Nástroj bude financován z rozpočtu ve výši 300 milionů eur. Společných nákupů se budou muset účastnit nejméně tři členské státy a měly by být otevřeny i pro členy Evropského sdružení volného obchodu.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen přednesla Projev o stavu Unie

Ve středu 13. září na půdě Evropského parlamentu tradičně vystoupila předsedkyně Evropského parlamentu Ursula von der Leyen s očekávaným Projevem o stavu Unie. Hlavními body letošního projevu hodnotícího uplynulý rok agendy Evropské unie byla pokračující podpora Ukrajiny ze strany EU, energetická bezpečnosti a energetická nezávislosti EU, digitální transformace a o ochrana základních hodnot Evropské unie. 

Podrobnější informace o obsahu projevu a širších souvislostech se dozvíte v publikovaném článku zde

Volby do Evropského parlamentu 2024: 12 zemí si rozdělí 15 dodatečných křesel

Poslanci schválili rozhodnutí Evropské rady o zvýšení počtu křesel v Evropském parlamentu v příštím volebním období ze 705 na 720. Změna v počtu křesel bude provedena s ohledem na demografické změny v EU od voleb v roce 2019. Mezi státy, které obdrží jedno křeslo navíc patří Belgie, Dánsko, Irsko, Lotyšsko, Rakousko, Polsko, Finsko, Slovinsko, Slovensko. O dvě křesla více si pak připíše Francie, Nizozemsko a Španělsko. 

70 % leteckých paliv bude muset být ekologických do roku 2050

Ve středu poslanci Evropského parlamentu schválili nový zákon, který má zvýšit využívání udržitelných paliv, jako jsou pokročilá biopaliva nebo vodík, v letectví. Schválená pravidla jsou součástí balíčku „Fit for 55”. Podle nových pravidel budou pod pojem „udržitelná letecká paliva“ spadat syntetická paliva, některá biopaliva vyráběná ze zemědělských nebo lesnických zbytků, řas, bioodpadu, použitého kuchyňského oleje nebo některých živočišných tuků. Za „zelená“ se považují také recyklovaná letecká paliva vyráběná z odpadních plynů a plastového odpadu. V zájmu podpory snižování emisí v odvětví letecké dopravy a lepšího informování veřejnosti poslanci zajistili, že od roku 2025 bude existovat značka EU pro environmentální udržitelnost letů.

Svjatlana Cichanouská na půdě Evropského parlamentu

Vůdkyně běloruských demokratických sil Svietlana Tsikhanouskaya na plenárním zasedání vyzvala poslance EP k podpoře evropské perspektivy Běloruska a vyzvala Parlament, aby své vztahy s demokratickým Běloruskem posunul na novou úroveň. Navrhla podepsat memorandum před volbami do EP v roce 2024 jako základ spolupráce mezi Evropským parlamentem a demokratickým Běloruskem. „Bělorusové chtějí slyšet, že naše země nebude předána Putinovi jako cena útěchy,“ uvedla.

Vytvoření stabilnějšího, cenově dostupnějšího a udržitelnějšího trhu s elektřinou

Poslanci Evropského parlamentu chtějí posílit ochranu spotřebitelů před nestálými cenami elektřiny a chtějí zajistit, aby spotřebitelé měli právo na smlouvy s pevnou cenou nebo smlouvy s dynamickou cenou. Všichni spotřebitelé i malé podniky by díky této reformě měli mít prospěch z dlouhodobě dostupných a stabilních cen a ze zmírnění dopadů náhlých cenových šoků.

Kritické suroviny: Zajištění dodávek a suverenity EU

Ve čtvrtek poslanci Evropského parlamentu přijali postoj k posílení dodávek strategických surovin, které jsou klíčové pro zajištění přechodu Evropské unie k udržitelné, digitální a suverénní budoucnosti. Akt o kritických surovinách má zvýšit konkurenceschopnost a autonomii Unie. Sníží byrokracii, podpoří inovace v celém hodnotovém řetězci, podpoří malé a střední podniky a podpoří výzkum a vývoj alternativních materiálů a ekologičtějších metod těžby a výroby.

Zdroj: Evropský parlament

Sdílet tento příspěvek