Ministři jednali na Radě pro obecné záležitosti o zařazení tří regionálních jazyků mezi oficiální jazyky EU

Na úterním (19. září) jednání Rady pro obecné záležitosti (GAC) projednávali ministři španělský návrh na zařazení tří regionálních jazyků mezi oficiální jazyky EU, neformálně diskutovali o budoucnosti Evropy během pracovního oběda, a probírali agendu na připravovanou říjnovou Evropskou radu. Českou republiku zastupoval ministr pro evropské záležitosti, Martin Dvořák.

Setkání ministrů započalo snídani s ukrajinskou místopředsedkyní vlády pro evropskou a euroatlantickou integraci Olhou Stefanišynou, která informovala o současné situaci na Ukrajině a progresu v plnění kroků zásadních ve věci žádosti Ukrajiny o členství v EU.

Dále se na Radě projednával požadavek Španělska ohledně zařazení tří regionálních španělských jazyků, katalánštiny, baskičtiny a galicijštiny, mezi oficiální jazyky Evropské unie.  Požadavek španělské vlády je jedním z politických ústupků, který vychází z dohody socialistického premiéra Pedra Sanchéze s představiteli menších regionálních politických stran v kontextu aktuálního povolebního vyjednávání o složení nové vlády ve Španělsku. Členské státy návrh prozatím nepřijaly, ale jsou připraveny v jednání nadále pokračovat. Zároveň by uvítaly hlubší analýzy dopadů návrhu a stanovisko právní služby Rady.

Je potřeba důsledně domyslet všechny případné dopady, jaké by to mohlo mít v jiných zemích, kde se rovněž používají jiné jazyky než oficiální.

ministr pro evropské záležitosti, Martin Dvořák

Během pracovního oběda se vedla neformální diskuze o budoucnosti Evropy na základě předloženého expertního dokumentu s názvem „Sailing on High Seas: Reforming and Enlarging the EU for the 21st Century“ navrhujícím reformy pro řešení některých nedostatků, kterým EU čelí. Zaměřuje se tak na posílení právního sátu, zvýšení akceschopnosti EU, přípravu na vstup nových členských států, a nutné kroky k realizaci rozšíření Evropské unie. Téma rozšíření EU budou členové Rady GAC neformálně diskutovat i příští týden ve španělské Murcii a dále na neformální Evropské radě v Granadě.

V rámci přípravy Evropské rady, která proběhne 26. a 27. října, diskutovali ministři o anotované agendě. Evropská rada se v říjnu zaměří například na ruskou válku na Ukrajině a reakci EU, posilování evropské konkurenceschopnosti, migraci a navrhovanou revizi víceletého finančního rámce na období 2021 – 2027.

Zdroj: Rada EU , Odbor koordinace evropských politik (OKE), ČTK

Foto: Rada EU

Náhledové foto: X  účet ministra Dvořáka 

Sdílet tento příspěvek