Česká republika uspěla v Radě EU, ministři pro konkurenceschopnost schválili normu EURO 7 bez přísnějších limitů

O podobě Normy EURO 7 se vedla intenzivní debata od jara tohoto roku. Česká republika, která od začátku považovala původní návrh za nerealistický, dala dohromady skupinu stejně smýšlejících členských států, které se společně snažily prosazovat takové úpravy textu, které by zamezily negativnímu dopadu normy na automobilový průmysl i na spotřebitele. Mimo jiné i díky snaze Česka je tak výsledný kompromis výrazně mírnější než původní návrh a zohledňuje všechny klíčové požadavky, které Česká republika při vyjednávání uplatňovala.

Návrh nové emisní normy EURO 7 byl pro Česko od počátku velice důležitý. Automobilový průmysl představuje více než 22 % našeho exportu, vytváří více než 10 % HDP a zaměstnává víc než půl milionu pracovníků. Proto od samého počátku vyjednávání Česká republika prosazovala přiměřenou podobu EURO 7, která bude realistická a neohrozí konkurenceschopnost našeho ani evropského průmyslu.

Česká republika se stala lídrem skupiny stejně smýšlejících států, zahrnující Slovensko, Francii, Itálii, Maďarsko, Polsko, Bulharsko a Rumunsko.

Hlavním argumentem osmičky zemí vedené Českou republikou byla nerealističnost navrhovaných emisních limitů a snaha společnými úpravami textu normy předejít neúměrně negativním dopadům nových pravidel na automobilový průmysl a spotřebitele. Díky aktivnímu přístupu a dlouhodobé spolupráci v rámci této skupiny španělské předsednictví většinu zásadních požadavků České republiky a dalších států na realističtější podobu návrhu zohlednilo.

Zásadním úspěchem Česka a jeho partnerů je zajištění dostatečného časového rámce pro průmysl na přizpůsobení se novým podmínkám, kdy oproti původnímu návrhu Evropské komise došlo k odložení lhůt pro účinnost nařízení.Původně velmi striktně nastavená data použití nové normy byla z textu vyjmuta. Místo toho byly stanoveny konkrétní lhůty, od kterých vstoupí nová pravidla v platnost.

Dále se České republice a ostatním stejně smýšlejícím státům podařilo prosadit navrácení emisních limitů a testovacích podmínek k hodnotám stávající normy EURO 6 v případě aut a dodávek, což byl od počátku vyjednávání náš klíčový požadavek. Stejně tak byly na popud koalice vedené Českem zmírněny původně velmi přísné emisní limity a testovací podmínky u autobusů a těžkých nákladních vozidel. Kromě toho španělské předsednictví také zohlednilo požadavek týkající se vynětí městských autobusů z normy EURO 7.

Legislativní projednávání návrhu emisní normy Euro 7 nicméně dneškem nekončí. V Evropském parlamentu nejprve 12. října projedná návrh výbor pro životní prostředí a v listopadu by o něm měli europoslanci hlasovat v rámci plenárního zasedání. Následně budou zahájeny trialogy mezi Evropským parlamentem a Radou s cílem nalézt shodu na finální podobě legislativy.

Foto: Rada EU

Sdílet tento příspěvek