Aktuální pracovní nabídky v institucích EU

Řada evropských agentur a institucí Evropské unie v nedávné době vypsala výběrová řízení na zajímavé pozice. Vyberte si ze široké škály nabídek zaměstnání v textu níže. Více pracovních nabídek a informací o výběrových řízeních naleznete v sekci Kariéra v EU na našem webu.

Evropská pohraniční a pobřežní stráž (FRONTEX)

Vedoucí koordinátor poskytování služeb ICT v oddělení digitálních služeb

Informace o náplni práce, požadavcích na uchazeče, kritériích výběru a způsobu přihlašování naleznete v přiloženéoznámení o výběrovém řízení.

Místo výkonu této pracovní pozice: Varšava.

Uzávěrka pro přihlašování: 25. října 2023 ve 12:00 (poledne) středoevropského času.

Přihlašování: Zájemci se přihlásí vyplněním příslušného přihlašovacího formuláře a jeho následným uložením do online přihlašovacího rozhraní agentury Frontex. Věnujte, prosím, pozornost detailnímu popisu veškerých náležitostí týkajících se přihlašovacího procesu (sekce 11. v oznámení o výběrovém řízení – „Vacancy Notice“). 

Referenční číslo pracovní pozice: RCT-2023-00030

Evropský společný podnik pro vysoce výkonnou výpočetní techniku (EuroHPC JU)

Pracovník pro výzkum a inovace

Informace o náplni práce, požadavcích na uchazeče, kritériích výběru a způsobu přihlašování naleznete v přiloženém oznámení o výběrovém řízení.

Místo výkonu pracovní pozice: Lucemburk.

Uzávěrka pro přihlašování: 29. října 2023, ve 23:45 středoevropského času.

Přihlašování: Zájemci se přihlašují skrz integrovaný systém EU CV online. Více informací o procesu přihlašování naleznete a vstupních kritériích naleznete v oznámení o výběrovém řízení.

Referenční číslo pracovní pozice: EuroHPC/2023/10

Agentura Evropské unie pro otázky azylu (EUAA)

Úředník pro zadávání veřejných zakázek

Informace o náplni práce, požadavcích na uchazeče, kritériích výběru a způsobu přihlašování naleznete v přiloženém oznámení o výběrovém řízení.

Místo výkonu pracovní pozice: Valetta (pozice zahrnuje zahraniční mise, doporučujeme věnovat pozornost sekci „popis práce“ v oznámení o výběrovém řízení)

Uzávěrka pro přihlašování: 31.října 2023, 12:00 (poledne) středoevropského času.

Přihlašování: Pro platnou přihlášku využijí zájemci online nástroj EUAA (dostupný zde), kde bude vytvořen a aktivován jejich kandidátský účet. Na vstupní stránce je k nalezení i manuál. Přihláška je vyplňována v angličtině.

Referenční číslo pracovní pozice: EUAA/2023/TA/016

Evropská komise - Generální ředitelství pro mobilitu a dopravu

Informace o náplni práce, požadavcích na uchazeče, kritériích výběru a způsobu přihlašování naleznete na stránce věnované výběrovému řízení.

Místo výkonu pracovní pozice: Brusel, Štrasburk, Lucemburk

Uzávěrka pro přihlašování: 7. listopadu 2023, 12:00 (poledne) bruselského času.

Přihlašování: Následujte instrukce pod štítkem „Application“ na stránce věnované výběrovému řízení

Referenční číslo pracovní pozice: EPSO/AD/410/23

Ilustrační foto: Frontex

Sdílet tento příspěvek