Aktuální pracovní nabídky v EU: Eurojust, EBA, EUAA

Prozkoumejte nabídky práce v evropských institucích Eurojust, EBA a EUAA v textu níže. V Evropské unii v současné době běží řada zajímavých výběrových řízení. Více pracovních nabídek a informací o výběrových řízeních naleznete v sekci Kariéra v EU na našem webu.

Agentura Evropské unie pro justiční spolupráci (Eurojust)

Vedoucí oddělení právních záležitostí

Informace o náplni práce, požadavcích na uchazeče, kritériích výběru a způsobu přihlašování naleznete v přiloženém oznámení o výběrovém řízení.

Místo výkonu této pracovní pozice: Haag, Nizozemsko.

Uzávěrka pro přihlašování: 6. listopadu 2023, 23:59 středoevropského času.

Přihlašování: Zájemci o tuto pracovní pozici se přihlásí přes online systém zvaný eRecruitement. Více informací o výběrovém řízení i procesu přihlašování naleznete v oznámení o výběrovém řízení.

Referenční číslo pracovní pozice: 22/EJ/14

Evropský orgán pro bankovnictví (EBA)

Policy expert

Informace o náplni práce, požadavcích na uchazeče, kritériích výběru a způsobu přihlašování naleznete v přiloženém oznámení o výběrovém řízení.

Místo výkonu pracovní pozice: Paříž.

Uzávěrka pro přihlašování: 13. listopadu 2023, 23:59 středoevropského času.

Přihlašování: Zájemci se přihlásí včasným zasláním strukturovaného životopisu (ve formátu Europass), motivačního dopisu a vyplněného formuláře o kritériích způsobilosti na emailovou adresu eba-ta-50-2023@eba.europa.eu. V předmětu zprávy uvedou svoje jméno+příjmení a referenční číslo pracovní pozice.

Referenční číslo pracovní pozice: PRSP RBM TA-50-2023

Agentura Evropské unie pro otázky azylu (EUAA)

Provozní ředitel

Informace o náplni práce, požadavcích na uchazeče, kritériích výběru a způsobu přihlašování naleznete v přiloženém oznámení o výběrovém řízení.

Místo výkonu pracovní pozice: Valetta (pozice zahrnuje zahraniční mise, doporučujeme věnovat pozornost sekci „popis práce“ v oznámení o výběrovém řízení)

Uzávěrka pro přihlašování: 7. listopad 2023, 12:00 (poledne) středoevropského času.

Přihlašování: Pro platnou přihlášku využijí zájemci online nástroj EUAA (dostupný zde), kde bude vytvořen a aktivován jejich kandidátský účet. Na vstupní stránce je k nalezení i manuál. Přihláška je vyplňována v angličtině.

Referenční číslo pracovní pozice: EUAA/2023/CA002

Sdílet tento příspěvek