Rada pro energetiku schválila změnu pravidel uspořádání trhu s elektřinou, která posílí ochranu spotřebitelů

V úterý 17. října 2023 se v Lucemburku konalo zasedání Rady pro dopravu, telekomunikace a energetiku ve formátu ministrů pro energetiku. Českou republiku zastupoval ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. Hlavním tématem jednání byla změna pravidel pro uspořádání trhu s elektřinou v EU, s cílem snížit závislost cen elektřiny na značně proměnlivých cenách fosilních paliv a chránit spotřebitele před prudkými nárůsty cen.

Změny v pravidlech upravujících trh s elektřinou, které Rada schválila, mají za cíl nejen ochránit koncové zákazníky před výkyvy cen, ale také posílit jejich pozici na trhu. Dodavatelé elektřiny budou mít nově povinnost nabízet zákazníkům smlouvy s fixní délkou a fixní či dynamickou cenou, přičemž nejdůležitější podmínky budou muset být uvedeny transparentně a přehledně. Postavení zákazníků na trhu zvýší i to, že jim revidovaná pravidla umožní sdílet obnovitelnou energii se sousedy bez potřeby vytvářet energetické komunity. Provozovatelé sítí také budou moci snižovat spotřebu v době špiček, což by mělo přispět k nižším cenám elektřiny a také ke snížení spotřeby plynu. Dále byla v rámci této revize uznána role jaderné energie jako vhodného zdroje pro dekarbonizaci, což je pro rozvoj české jaderné energetiky zásadní.

Rada se dále shodla na nutnosti zavedením systémů dodavatele poslední instance v případech, kdy ještě neexistují. Pro omezení negativních dopadů vysokých cen energií je klíčové také to, že budou členské státy moci omezit ceny elektřiny pro domácnosti a malé a střední podniky v případě krize, a to i pod úrovní nákladů. Kromě toho budou mít k dispozici mechanismus, který v době vysokých cen umožní přerozdělit část zisků producentů elektřiny mezi domácnosti a firmy. Aby ochránila zákazníky před nestabilitou na velkoobchodních trzích a předešla případnými krachům energetických společností se Rada soustředila také na posílení odolnosti dodavatelů elektřiny. Povinností energetických regulačních úřadů tak bude zajistit, aby dodavatelé postupovaly v souladu s takovými strategiemi, které budou riziko krachů snižovat.

V průběhu dalšího jednání vystoupil také ukrajinský ministr pro energetiku, který se vyjádřil k aktuální energetické situaci na Ukrajině. V rámci dalších nelegislativních bodů Evropská komise informovala o politickém prohlášení o financování energetické účinnosti a o evropské koalici pro financování energetické účinnosti, o aktualizovaných vnitrostátních plánech v oblasti energetiky a klimatu a o připravenosti EU na nadcházející zimu. Delegace Polska tradičně představilo svůj pohled na dopady  obchodování s emisními povolenkami (EU ETS) na politiku v oblasti energetiky a klimatu a delegace Finska a Estonska představily aktuální informace ohledně poškození plynovodu Balticconnector ze dne 8. října.     

Foto: Rada EU

Sdílet tento příspěvek