Týdenní přehled dění v institucích EU 23.10. – 30.10.2023

Přinášíme přehled aktuálního dění v institucích EU v týdnu od 23. do 30. října 2023. Nadcházející zasedání, důležitá jednání, návrhy evropských nařízení a směrnic a projednávaná legislativa. To nejdůležitější z programu institucí EU na jednom místě!

RADA EU

Na Radě pro zahraniční věci (FAC) v Lucemburku bude prvním bodem agendy situace v Izraeli a v regionu v návaznosti na teroristické útoky Hamásu a reakci Izraele. Následně proběhne tradiční diskuze o všech aspektech ruské agrese vůči Ukrajině se zaměřením na bezpečnostní závazky EU vůči Ukrajině. Diskuse proběhne v návaznosti na zasedání neformální Rady FAC v Kyjevě dne 2. října. Dále proběhne diskuze o situaci v Arménii a Ázerbájdžánu po zářijovém konfliktu v Náhorním Karabachu, se zaměřením na podporu pro Arménii a kroky k normalizaci vztahů mezi oběma zeměmi. V rámci aktuálních otázek se předpokládá krátká diskuze o dialogu Bělehrad-Priština, situaci v Sahelu a debriefing vysokého představitele EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Borrella z jeho cesty do Číny. Po jednání proběhne ministeriáda EU-Střední Asie. Delegaci povede ministr zahraničí Jan Lipavský.

Na jednání Rady AGRIFISH se bude projednávat nařízení Rady, kterým se pro rok 2024 stanoví rybolovná práva v Baltském moři s cílem dosáhnout na Radě politické dohody. Zároveň budou ministři diskutovat o nadcházejícím výročním zasedání Mezinárodní úmluvy na ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT). Komise bude informovat o aspektech týkajících se potravin ve směrnici o odpadech. Následovat bude diskuse k situaci na zemědělských trzích včetně problematiky vývozu zemědělských komodit z Ukrajiny. Předsednictví bude informovat o aktuálním stavu nařízení o certifikaci pohlcování uhlíku. Polská delegace představí bod k dopadu trhu EU s uhlíkem na odvětví zemědělství a zemědělskopotravinářský průmysl. Delegace ČR bude prezentovat výstupy  ze zářijového zasedání ministrů zemědělství V4 ve Znojmě. Delegace Chorvatska a Slovinska představí bod k mechanismu finanční podpory v případě krize a delegace Litvy bude prezentovat bod k ekologickému zemědělství. Na závěr rakouská delegace poukáže na výzvy, kterým současné zemědělství čelí. Delegaci povede ředitel odboru pro vztahy s EU a zahraničně obchodní spolupráci S. Němec.

Pondělní program bude obsahovat politickou rozpravu na téma „Zajištění ochrany digitálních práv: přechod od zásad k činům“. Prvním diskusním tématem budou neurotechnologie jako jedna z nejslibnějších technologických inovací současnosti. V plánu je také přijetí Leonské deklarace k neurotechnologiím. Následovat bude debata o příležitostech a rizicích imerzivní technologie, webu 4.0 a virtuálních světů. Poslední problematikou řešenou v rámci rozpravy bude kvantová technologie, její nástup, vývoj a budoucnost.

Úterní jednání začne politickou rozpravou k budoucnosti telekomunikací.

Poslední blok jednacího dne se bude věnovat tématu „Dosažení cílů Digitální dekády“. Delegaci povede místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Zasedání Rady pro obecné záležitosti dne 24. října 2023 v Lucemburku

Jedním z hlavních bodů říjnové Rady pro obecné záležitosti (GAC) bude příprava jednání nadcházející Evropské rady ve dnech 26. a 27. října 2023, kde hlavními tématy budou Ukrajina, Blízký východ, revize víceletého finančního rámce, ekonomika a migrace. V rámci bodu různé se mj. objeví příprava klimatické konference COP 28, solidarita zemím zasaženým přírodními katastrofami, Sahel, jižní Kavkaz či Kosovo/Srbsko. Na agendu Rady GAC byl znovu zařazen také návrh Španělska na změnu nařízení o užívání jazyků tak, aby se katalánština, baskičtina a galicijština staly úředními jazyky EU. Následně budou ministři pokračovat ve své každoroční diskusi o stavu právního státu, přičemž tentokrát se zaměří na Dánsko, Estonsko, Irsko, Řecko a Německo. EK představí ministrům sdělení k souboru nástrojů pro demografické výzvy, tzv. demografický toolbox, který vydala 11. října. Pracovní oběd ministrů pro budoucnost Evropy bude opět zaměřený na institucionální reformy a přípravu na rozšíření (navazuje na diskuze v Murcii a Granadě). V rámci bodu různé vystoupí Chorvatsko s informací o ministerské návštěvě tzv. salzburského formátu v Bosně a Hercegovině. Dále Rakousko představí svůj non-paper o postupné integraci zemí západního Balkánu. Českou republiku bude na jednání zastupovat ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák. 

Evropská rada zhodnotí vývoj aktuální situace na Ukrajině, zopakuje závazek všestranné pomoci a bude diskutovat opatření jak v krátkodobém, tak dlouhodobém měřítku. V rámci diskuze o situaci na Blízkém východě navážou lídři na mimořádné videokonferenční jednání Evropské rady ze dne 17. října s cílem prodiskutovat vývoj a vyjádřit podporu Izraeli. Dále si lídři poprvé vymění názory na revizi víceletého finančního rámce na roky 2021-2027. Evropská rada bude také diskutovat opatření na podporu odolnosti a konkurenceschopnosti EU zaměřenou zejm. na opatření v oblasti energetické a průmyslové politiky. V neposlední řadě budou lídři pokračovat ve strategické diskuzi o vnější dimenzi migrace. Na program je zařazeno také několik bodů v části různé (příprava COP 28, odolnost kritické infrastruktury, vyjádření solidarity s obětmi přírodních katastrof, situace v Sahelu, jižní Kavkaz a dialog Bělehrad-Priština). Dne 27. října proběhne rovněž zasedání eurosummitu v rozšířením formátu. Delegaci ČR povede předseda vlády Petr Fiala.

COREPER

 • Nařízení na ochranu před manipulacemi na velkoobchodním trhu s energiemi (příprava na trialog)
 • Zasedání Rady AGRIFISH dne 20. listopadu 2023 v Bruselu (představení pořadu jednání)
 • Nařízení o evropském aktu o svobodě médií (informace PRES o výsledku trialogu)
 • Směrnice o posílení postavení spotřebitelů pro ekologickou transformaci prostřednictvím lepší ochrany před nekalými praktikami a lepších informací (analýza finálního kompromisního textu s cílem dosáhnout dohody)
 • Nařízení o standardech jakosti a bezpečnosti látek lidského původu určených k použití u člověka (schválení mandátu pro vyjednávání s Evropským parlamentem)
 • Nařízení o obnově přírody (příprava na trialog)
 • Směrnice na ochranu práv pracovníků platforem (příprava na trialog)
 • Nařízení o stavebních výrobcích (informace PRES o výsledku trialogu)
 • Nařízení o nástroji pro mimořádné situace na jednotném trhu (informace PRES o výsledku trialogu)
 • Nařízení o ekodesignu (příprava na trialog)
 • Nařízení o aktu o umělé inteligenci (informace PRES o výsledku trialogu)
 • Nařízení o vytvoření rámce pro evropskou digitální identitu (příprava na trialog)
 • Nařízení o vnitřním trhu s plyny z obnovitelných zdrojů, se zemním plynem a s vodíkem (příprava na trialog)
 • Nařízení o kritických nerostných surovinách (informace PRES o výsledku trialogu)
 • Zasedání Rady EYCS dne 23. a 24. listopadu 2023 v Bruselu (představení pořadu jednání)
 • Závěry zasedání Evropské rady konající se ve dnech 26. a 27. října (výměna názorů)
 • Zasedání Rady pro zahraniční věci ve dnech 13. a 14. listopadu 2023 (představení pořadu jednání)

EVROPSKÝ PARLAMENT

V týdnu od 23. 10. do 26. 10. se uskuteční schůze výborů EP.

Výběr z programu schůzí výborů:

 • LIBE (23. 10.) – přijetí zprávy ve věci dodržování základních práv ze strany Frontexu
 • ENVI (24. 10.) – přijetí pozice k návrhu nařízení o obalech a obalových odpadech, hlasování o návrhu na snížení rizik a používání chemických pesticidů o 50 % do roku 2023 s cílem podpořit ekologičtější systém boje se škůdci, hlasování o prvním celoevropském rámci pro certifikaci odstraňování uhlíku
 • ITRE (25. 10.) – hlasování o pozici k Aktu o klimaticky neutrálním průmyslu (Net-Zero Industry Act)
 • AFCO (25. 10.) – hlasování o předložených návrzích EP na změnu Smluv
 • LIBE (26. 10.) – hlasování o pozici k návrhu nařízení pro předcházení pohlavnímu zneužívání dětí a jejich ochranu v online prostředí (CSAM)

EVROPSKÁ KOMISE

Kolegium Komise zasedne v úterý 24. 10. v Bruselu.

Na programu kolegia figurují následující body:

 • Balíček k evropské větrné energii /M. Šefčovič/
 • Sdělení k dostupnosti léků /M. Schinas/
 • Sdělení o posílení evropského administrativního prostoru (ComPAct) /V. Dombrovskis/
 • Zpráva o investicích do čistých technologií /V. Dombrovskis, M. Šefčovič, V. Jourová/

Výbory PČR

Ve středu 25. 10. zasedne Výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny ČR.

Body na programu jednání schůze:

Informace o pozicích, které bude ČR zastávat na zasedání Evropské rady ve dnech 26. a 27. října

Výbor pro EU na vládní úrovni

335. jednání VV-EU dne 25. října 2023

I/ KE SCHVÁLENÍ

Mandát na zasedání Evropské rady a eurosummitu ve dnech 26. a 27. října 2023 v Bruselu

Autor: Úřad vlády ČR

Sdílet tento příspěvek