Lídři EU na zasedání Evropské rady podpořili Izrael a Ukrajinu a jednali o hospodářských otázkách a migraci

Lídři Evropské unie na dvoudenním zasedání Evropské rady odsoudili teroristické útoky hnutí Hamás, shodli se na vyjádření podpory Izraeli, uznali jeho právo na obranu a také vyzvali k posílení humanitární pomoci do Pásma Gazy. Do závěrů jednání se tedy promítly i body, které prosazovala Česká republika. Evropská rada dále potvrdila svůj závazek pokračovat v poskytování komplexní podpory Ukrajině, včetně pomoci na její cestě do EU. Tématem jednání byla také revize víceletého finančního rámce na období 2021-2027, opatření na podporu odolnosti a konkurenceschopnosti ekonomiky EU a vnější dimenze migrace.

V návaznosti na prohlášení členů Evropské rady k situaci na Blízkém východě z 15. října 2023 vedoucí představitelé EU znovu důrazně odsoudili hnutí Hamás za brutální teroristické útoky spáchané v Izraeli. Český premiér se společně s rakouským kancléřem Karlem Nehammerem informovali  o výsledcích společné cesty do Izraele den před zasedáním Evropské rady, přičemž díky úsilí českého premiéra se do závěrů Evropské rady podařilo prosadit uznání práva Izraele na sebeobranu a jasné označení Hamásu jako pachatele těchto ohavných činů. Lídři navíc znovu vyzvali Hamás k bezpodmínečnému a okamžitému propuštění všech rukojmí a vyzdvihli, že je důležité zajistit ochranu všech civilistů.

Evropská rada rovněž vyjádřila hluboké znepokojení nad zhoršující se humanitární situací v Gaze a vyzvala k nepřetržitému, urychlenému, bezpečnému a neomezenému přístupu humanitární pomoci lidem v nouzi, mimo jiné prostřednictvím humanitárních koridorů a přestávek pro humanitární potřeby. České republice se podařilo do textu závěrů prosadit také zmínku o potřebě bojovat proti šíření dezinformací a apel na právní odpovědnost digitálních platforem v tomto ohledu.

Vrcholní představitelé členských států EU na zasedání Evropské rady rovněž znovu důrazně odsoudili ruskou agresi vůči Ukrajině a zopakovali závazek i nadále zemi poskytovat všestrannou podporu. Evropská rada se mj. shodla na tom, že EU musí pokročit v debatách o využití zisků ze zmrazených ruských aktiv na podporu obnovy Ukrajiny.

Lídři dále vůbec poprvé diskutovali o navrhované revizi víceletého finančního rámce na období 2021–2027 a vyzvali Radu, aby pokračovala v práci s cílem dosáhnout do konce roku celkové dohody, kterou by měla potvrdit Evropská rada na svém prosincovém zasedání. Premiér Fiala představil hlavní priority České republiky a zdůraznil potřebu velmi limitované revize a hledání úspor v rozpočtu.

Tématem diskuze byla také ekonomika. Lídři zdůraznili roli fungujícího vnitřního trhu a vyzdvihli nutnost urychlit práci v oblasti digitálních a čistých technologií, zajištění dostatečných dodávek čisté a cenově dostupné energie, snížení klíčových kritických závislostí, podpory přechodu na oběhovější hospodářství a snížení regulační zátěže. V rámci této diskuse proběhlo také zasedání eurosummitu, k němuž bylo přijato také samostatné prohlášení.

Členové Evropské rady vedli také otevřenou strategickou diskusi o migraci. Evropská komise představila svůj pokrok a také nadcházející plány ohledně vztahů s třetími zeměmi. Podle plánu k tématu tentokráte nebyly přijaty konkrétní závěry.

Foto: Úřad vlády ČR

Sdílet tento příspěvek