Shrnutí: 5 hlavních bodů plenárního zasedání Evropského parlamentu

Ve dnech 8. a 9. listopadu ve Štrasburku první listopadové plenární zasedání Evropského parlamentu. Poslanci se zabývali normou Euro 7, Aktem o datech či posouzením kandidátů na členy Úředního dvora. V neposlední řadě k poslancům promluvila Cate Blanchett ohledně ochrany uprchlíků.

Cate Blanchett vyzvala europoslance k většímu důrazu na ochranu lidských práv uprchlíků

Velvyslankyně dobré vůle UNHCR Cate Blanchett ve svém projevu na půdě Evropského parlamentu vyzvala Evropskou unii k tomu, aby neposilovala obranu hranic, a odsoudila praxi externalizace vyřizování žádostí o azyl. Cate Blanchett dále zdůraznila, že v současné době je na světě 114 milionů nuceně vysídlených osob. Dodala, že je důležité, aby EU a její členské státy i nadále finančně podporovaly humanitární činnost, včetně práce UNHCR (Úřadu OSN pro uprchlíky, jehož je Cate Blanchett velvyslankyní) a pomohly tak lidem na celém světě v mnoha probíhajících konfliktech.

Blanchett dále vyzvala k dodržování mezinárodního uprchlického práva, zejména Ženevské úmluvy z roku 1951. Univerzální „zásady zakotvené v úmluvě a uplatňované v praxi již zachránily miliony životů,“ uvedla.

Celý projev Cate Blanchettové můžete zhlédnout na odkaze zde.

Poslanci podpořili nová pravidla pro snížení emisí znečišťujících látek

Poslanci Evropského parlamentu jsou připraveni zahájit jednání s vládami členských států EU o nových pravidlech pro snížení emisí ze silniční dopravy u osobních automobilů, dodávek, autobusů a nákladních vozidel.Ve čtvrtek Parlament přijal svůj vyjednávací postoj k revizi pravidel EU pro schvalování typu a dozor nad trhem motorových vozidel, také známý jako Euro 7.

Nové nařízení aktualizuje stávající limity pro emise výfukových plynů (např. oxidy dusíku, pevné částice, oxid uhelnatý a amoniak) a zavede nová opatření ke snížení emisí z pneumatik a brzd a ke zvýšení životnosti baterií.

Parlament se postavil za přísnější vymáhání sankcí vůči Rusku

V usnesení přijatém ve čtvrtek europoslanci vyjádřili znepokojení nad stávajícími mezerami v sankčním režimu EU vůči Rusku. Poslanci  jsou především znepokojeni nedostatečným prosazováním  oslabení ruského hospodářství a průmyslu.

Rezoluce poukazuje na schopnost Ruska obcházet opatření, jako je cenový strop na ropné sankce zavedený členskými státy EU a dále konstatuje, že dovoz ropných produktů do EU vyrobených z ruské ropy ze zemí, jako je Indie, prudce vzrostl. Právě tato skutečnost v podstatě vytváří zadní vrátka pro kremelskou ropu do EU.

Poslanci podpořili dánské, irské a španělské kandidáty na členy Účetního dvora

Parlament schválil prodloužení mandátu evropských auditorů Bettiny Jakobseno a Tonyho Murphyho a schválil kandidaturu Alejandra Blanca Fernándeze navrženého Španělskem.

Alejandro Blanco Fernández působí od roku 2015 ve stálém zastoupení Španělska při Evropské unii, kde koordinuje jednání o legislativních spisech. Předtím pracoval v Evropské komisi jako národní expert v oddělení interního auditu a poradenství.

Konečné rozhodnutí přijmou členské státy EU. 

Posílení neprůstřelnosti Aktu o datech

Akt o datech, na kterém se již dohodli poslanci Evropského parlamentu a členské státy, má za cíl stimulovat inovace odstraněním překážek přístupu k údajům.
Nová legislativa stanoví pravidla pro sdílení dat generovaných používáním propojených produktů nebo souvisejících služeb a umožňuje uživatelům přístup k datům, která generují. Přispěje k rozvoji nových služeb, zejména v oblasti umělé inteligence, kde je pro trénink algoritmů zapotřebí obrovské množství dat.

Ve výjimečných případech nebo při mimořádných událostech, jako jsou povodně a požáry, budou moci orgány veřejného sektoru přistupovat k údajům soukromého sektoru a využívat je, stanoví nový zákon.

V rámci plenárního zasedání poslanci nově zajistili jasnou definici obchodního tajemství a držitelů obchodního tajemství, aby se zabránilo nezákonnému předávání údajů a jejich úniku do zemí se slabšími předpisy na ochranu údajů.

Zdroj: Evropský parlament

Sdílet tento příspěvek