Za účasti Eurocentra Ústí nad Labem proběhl tradičně netradiční veletrh „Jak na společné vzdělávání“

Inspiraci, kontakty a zajímavé informace nabídl veletrh určený poměrně netradičně pro ředitele škol, pedagogy a pracovníky s mládeží. Veletrh patří mezi každoroční podzimní akce v Ústeckém kraji a Eurocentrum Ústí nad Labem je jeho součástí.

15. listopadu 2023 se na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem sešli zástupci mnoha základních a středních škol z Ústeckého kraje, aby se dozvěděli novinky a informace z oblasti školství a jeho budoucnosti. Mottem letošního ročníku bylo: „ Jsme připraveni na změny?“.

V rámci cyklu přednášek si Eurocentrum Ústí nad Labem společně s Domem zahraniční spolupráce (DZS) připravilo přednášku o mezinárodních příležitostech pro školy a školská zařízení. Téma přijela prezentovat paní Alžběta Trtková z oddělení komunikace a regionální spolupráce DZS. Posluchači se dozvěděli informace o programu Erasmus+ a jeho možnostech pro školy, o dobrovolnictví ve školách a o dalších možnostech výjezdů pro žáky a učitele. Dále bylo v cyklu přednášek velmi zajímavé téma umělé inteligence a její vliv na budoucí výuku a školství.

Součástí veletrhu nebyly jen přednášky, ale také stánky vystavovatelů. Ti nabízeli návštěvníkům například nevšedních pomůcky do vyučování, učebnice, programy nebo technologie. Mezi vystavovateli mělo svůj stánek také Eurocentrum Ústí nad Labem. Kromě nabídky zajímavých publikací o EU a o možnostech výjezdů do zahraničí, nabízelo zejména bezplatné přednášky a workshopy pro základní a střední školy tematicky zaměřené na Evropskou unii a Evropu.

Vzhledem k počtu návštěvníků a jejich pozitivním reakcím byl veletrh velmi vydařenou akcí a jedním z mála svého druhu. Pořadatelem akce byl Krajský úřad Ústeckého kraje.

Adéla Rypková, Eurocentrum Ústí nad Labem

Sdílet tento příspěvek