Přednáška Eurocentra na střední škole EDUCA, s.r.o. Pardubice

Začátkem týdne se žáci prvních ročníků zúčastnili přednášky na téma Evropská unie.

Přednášející z Eurocentrum Pardubice nás nejprve seznámili s obecnými poznatky o Evropské unii. Studenti si připomněli, co to je Evropská unie, kdy a proč vznikla, jaké mají členské státy výhody a dále třeba, jaká kritéria musí daná země splňovat pro vstup do tohoto společenství. Všichni zúčastnění měli možnost se aktivně zapojit do diskuse o tématech, která s otázkou EU souvisí. Kromě již zmíněných, další otázkou k diskusi byla problematika vstupu nových států do EU, jaké jsou důvody k jejich přijetí či nepřijetí mezi členské státy.

Na závěr si naši „prváci“ ověřili získané informace v zábavném kvízu v aplikaci Kahoot. Nejvíce znalostí prokázali studenti Tomáš Jelínek, David Šprync a Adrian Hlaváček. Z pohledu studentů byla přednáška poutavá, obohacující a hodnocena velmi kladně. Výherci kvízu si k tomu všemu odnesli i drobnou odměnu – a to se vyplatí!

Autor: EDUCA, s.r.o. Pardubice

Sdílet tento příspěvek