Státy EU se shodly na vzniku jednotné evropské karty pro zdravotně postižené

Členské státy EU se dnes shodly na společném přístupu k návrhu směrnice o vzniku jednotné evropské karty pro zdravotně postižené. Oznámilo to španělské předsednictví po jednání unijních ministrů práce a sociálních věcí. Evropská komise přišla s návrhem směrnice na začátku září, průkaz by měl usnadnit život handicapovaným zejména při cestování či v dopravě, ale i při sportu nebo trávení volného času. Nyní se návrhem začne zabývat Evropský parlament a konečná podoba směrnice by mohla být známa začátkem příštího roku.

„Dnes jsme dosáhli dohody mezi členskými státy EU ohledně nového evropského průkazu pro zdravotně postižené a evropského parkovacího průkazu pro zdravotně postižené. Zvláštní podmínky a přednostní zacházení vztahující se na osoby se zdravotním postižením v zemi, kde žijí, budou k dispozici i ostatní občanům EU se zdravotním postižením, kteří do této země přicestují nebo ji na krátkou dobu navštíví,“ uvedl španělský ministr Pablo Bustinduy, který má na starosti sociální problematiku. „Cestování po Evropské unii je neuvěřitelně obohacující zkušeností a mělo by být snadné a dostupné pro každého občana EU bez výjimky,“ dodal v prohlášení.

Systém vzájemného uznávání postavení osoby se zdravotním postižením mezi zeměmi EU v současné době neexistuje. To handicapovaným často značně komplikuje cestování po EU. Evropská komise již nový průkaz otestovala v pilotním projektu v osmi zemích – v Belgii, Estonsku, Finsku, Itálii, Rumunsku, Slovinsku, na Kypru a na Maltě. Byl podle ní úspěšný, a tak unijní exekutiva nyní navrhuje jeho rozšíření do všech zemí nynější sedmadvacítky.

Díky průkazu bude mít například český občan v kterékoli zemi EU slevu na nejrůznější kulturní či sportovní akce, vstup do muzea, ale třeba i na metro či na vlak. O kartě a podmínkách pro její vydávání budou i nadále rozhodovat členské státy. Budou se přitom řídit vnitrostátní definicí zdravotního postižení a samy si určí postup vydávání průkazu.

Rada EU dnes ve svém rozhodnutí vzala v úvahu i mnohojazyčnost, která v Evropské unii panuje. Státy tak budou moci vydávat dvojjazyčné průkazy v angličtině i v národním jazyce. Členské státy dostaly rovněž možnost umístit na průkazy QR kód, aby se předešlo jeho zneužití.

Podle informací ČTK byl největším problémem při dojednávání dohody fakt, že jednotlivé státy mají míru postižení upravenou pokaždé jinak. Nakonec se ale dohoda našla. V Česku má nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením osoba starší jednoho roku s tělesným, smyslovým nebo duševním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, které podstatně omezuje její schopnost pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra. Průkazy mohou být tři, TP, ZTP a ZTP/P, pro osoby se středně těžkým postižením, těžkým postižením a zvlášť těžkým postižením.

Zdroj: ČTK, Unsplash

Sdílet tento příspěvek